Wetswijzigingen per 1 januari 2022: wat verandert er voor jou?

 In 2021, 2022, Nieuws

Zoals elk jaar worden er ook in 2022 wetswijzigingen doorgevoerd waar jij als ondernemer mee te maken gaat krijgen. In dit artikel geven we een overzicht van wetswijzigingen die (waarschijnlijk) per 1 januari 2022 ingaan.

Lagere Aof-premie voor kleine werkgevers

Vanaf 1 januari 2022 betalen mkb’ers een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De premie wordt gedifferentieerd, waardoor de kosten van arbeidsongeschiktheid bij werknemers voor deze kleine werkgevers lager zijn. Dit maakt kleine werkgevers minder kwetsbaar wanneer een van hun medewerkers ziek wordt.

Zelfstandigenaftrek wordt lager

Voldoe je als ondernemer voor de inkomstenbelasting aan het urencriterium, dan kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Dit bedrag mag je aftrekken van de winst, waardoor je minder belasting betaald. Het belastbaar bedrag wordt verlaagd van € 6.670 in 2021 naar € 6.310 in 2022. De overheid bouwt deze fiscale aftrekpost de komende jaren af met € 360 per jaar.

Bijtelling omhoog voor nieuwe elektrische auto’s

De bijtelling van nieuwe, (volledig) elektrische auto’s gaat in 2022 omhoog van 12% naar 16%. Dit geldt voor auto’s met een catalogusprijs van maximaal € 35.000. Als de auto duurder is, betaal je over het meerdere 22% bijtelling. De komende jaren zal deze bijtelling opgetrokken worden naar het normale tarief.

Daarnaast staan er een aantal wetswijzigingen op stapel. Na goedkeuring van de Eerste Kamer en/of Tweede Kamer gaan ook onderstaande wetswijzigingen in. Deze zijn dus nog niet definitief en de ingangsdatum kan nog wijzigen.

Inkomstenbelasting daalt licht

Voor ondernemers die inkomstenbelasting moeten betalen, zal deze belasting een beetje dalen. Het tarief voor de eerste schijf (voor inkomens tot € 69.398,-) daalt van 37,1% naar 37,07%. Voor ondernemers die in de AOW zitten daalt het tarief van van 19,2% naar 19,17%.

Aanpassing 1e schijf vennootschapsbelasting

In 2022 wordt de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (vpb) verhoogd van € 245.000 naar € 395.000. Dat betekent dat je over een groter deel van de winst het lage vpb-tarief (15%) betaalt. Het belastingtarief boven het drempelbedrag is net als in 2021 25%.

De Milieu Investeringsaftrek (MIA) gaat omhoog

Dit is een subsidieregeling voor ondernemers die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Voor de verschillende bedrijfsmiddelen gaan de percentages omhoog. Daardoor wordt het aantrekkelijker om in meer duurzame bedrijfsmiddelen te investeren.