Werktijdverkorting en WW-uitkering aanvragen voor je personeel

 In 2020, Nieuws

In bijzondere situaties kun je je werknemers korter laten werken. Bijvoorbeeld na een brand, overstroming of uitbraak van een epidemie. Zoals nu dus met het coronavirus. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je werktijdverkorting en een WW-uitkering voor je werknemers aanvragen.

Vergunning werktijdverkorting aanvragen

De vergunning vraag je aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit zijn de voorwaarden:

  • Je bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • Je verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk;
  • Een ontheffing wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal 6 weken.

Een vergunning wordt in ieder geval niet verstrekt:

  • over de periode voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen;
  • voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachte behoefte is afgestemd;
  • indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.
Geen werktijdverkorting voor oproepkrachten en uitzendkrachten

Je kunt werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor je een loondoorbetalingsplicht hebt. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kun je geen werktijdverkorting aanvragen.

Heb je een aanvraag ingediend?

Via Mijnzaak kun je zien wie de behandelaar is van je verzoek; je kunt rechtstreeks contact opnemen met de behandelaar. In de ontvangstbevestiging van de aanvraag staan de inloggegevens voor Mijnzaak. Het ministerie van SZW probeert aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Hoe completer de aanvraag is, hoe sneller het ministerie deze kan behandelen.

Verlenging vergunning

Is er na afloop van de vergunning nog geen verbetering in je bedrijf? Dan kun je verlenging van de vergunning aanvragen. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.

WW-uitkering voor personeel aanvragen

Je moet direct de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting bij UWV melden. Na de melding en na afloop van de vergunningperiode kunt je een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen bij UWV.

UWV betaalt WW-uitkering aan werkgever

UWV vergoedt achteraf dan de uren dat de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor je een vergunning hebt. Als de werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt UWV de WW-uitkeringen aan je over. Je betaalt dus minder loonkosten, terwijl de werknemers volledig in dienst blijven. Meestal merken zij financieel dus weinig van de werktijdverkorting: zij ontvangen gewoon hun loon.