Verslag Algemene Ledenvergadering april 2019

 In 2019, Nieuws

Op 8 april 2019 heeft de ABHB haar jaarlijkse ledenvergadering gehad. Er stonden geen bijzondere zaken op de agenda, maar daarom was de vergadering niet minder belangrijk. Er waren verkiezingen van nieuwe bestuurders, de financiën van de ABHB kwamen weer langs en er werd een voorstel behandeld om te komen tot een extra contributieverhoging.

Nieuwe bestuursleden

Zowel Petra Blaauw (vice-voorzitter) als Mirjam van Oord (bestuurslid) gaven aan niet meer herkiesbaar te zijn. Petra Blaauw was de langstzittende bestuurder en is in een lastige tijd ingestapt. Ze heeft de schouders eronder gezet en heeft daardoor de omslag van de ABHB van begin tot het eind meegemaakt en daaraan meegewerkt. Van een nieuwe naam, tot een nieuw logo, een nieuwe website en Trimmagazine met een uitstraling die weer van deze tijd is. En Mirjam van Oord. Helaas kon Mirjam er niet bij zijn tijdens de ledenvergadering. Maar ook Mirjam heeft haar termijn in het bestuur op geheel eigen wijze ingevuld en kleuring gebracht aan de ABHB. Tijdens de vergaderingen schoten er allerlei ideeën over tafel en bracht Mirjam veel reuring met haar mee.

Het bestuur wil via deze weg zowel Petra als Mirjam enorm bedanken voor de inzet en bijdrage aan de ABHB.

De leeggevallen plekken worden ingevuld door Jolande Kroese en Henk van Houwelingen. Jolande is eigenaresse van Het Trimatelier in Twello. Een positief mens die graag mee wil denken en een bijdrage wil leveren aan de vereniging. Henk van Houwelingen is de nieuwe voorzitter. Henk ondersteunt het bestuur al weer een aantal jaren. In die jaren was hij al technisch voorzitter van de algemene ledenvergadering en daarnaast vaak aanwezig bij een themadag, vakdag of andere bijeenkomst. Hij is in ieder geval voor velen geen onbekende.

Financiën

Door voorzichtig te begroten en op de kosten te letten, zien we dat de ABHB een goede basis heeft en kan voldoen aan haar verplichtingen. De ABHB heeft natuurlijk haar regiovertegenwoordiging, maar het blijkt steeds lastiger om daar voldoende vrijwilligers voor te vinden die in de regio, namens de ABHB, activiteiten organiseren. Daarnaast vragen leden om extra activiteiten te organiseren bij voorkeur meer in de regio. En daar wil het bestuur graag aan meewerken. Maar om die activiteiten te kunnen bekostigen, is extra geld nodig. De ledenvergadering is het daarmee eens en heeft ook dit voorstel aangenomen.

Het komende jaar staat er weer veel op het programma waaraan wordt gewerkt en het belangrijkste is wel dat de verwachting is dat de inspecteurs dit najaar op pad gaan om te controleren of de instellingen voldoen aan de eisen van de erkenning van de ABHB.

Lid van de ABHB? Log dan eerst in om het verslag te downloaden.