Verlaagd btw-tarief staat ter discussie

 In 2023

Het kabinet heeft onderzoek laten doen naar het nut, de effectiviteit en de doelmatigheid van het verlaagde btw-tarief. Uit het rapport komt naar voren dat het nogal twijfelachtig is in hoeverre een verlaagd btw-tarief nu écht bijdraagt aan de doelstellingen. De onderzoekers geven een aantal aanbevelingen aan het kabinet. Aanbevelingen die zeker gaan leiden tot veranderingen. 

Het verlaagde tarief werd ingevoerd rond de eeuwwisseling en was oorspronkelijk bedoeld om de arbeidsintensieve beroepen te ondersteunen. Maar de vraag is of die maatregelen wel effectief zijn en of de beoogde doelen wel worden bereikt. Het idee toen was dat arbeidsintensieve diensten een duwtje in de rug krijgen, maar het lage tarief heeft niet geleid tot meer omzet, blijkt uit onderzoek.

De Algemene Rekenkamer heeft daarom kritiek geuit op de ‘wildgroei’ aan belastingregelingen. Vorig jaar nog stelde dit controle-instituut dat de doelstellingen vaag zijn en dat er zelden op effectiviteit wordt geëvalueerd. Inmiddels zijn er meer dan honderd uitzonderingsregels, samen goed voor meer dan 100 miljard euro. Voorstanders van het schrappen van het verlaagde btw-tarief zeggen dat het belastingstelsel daarmee eenvoudiger wordt en dat door het schrappen het standaardbelastingtarief fors omlaag kan.

Dierenwelzijn

Een conclusie is dat het verlaagde btw-tarief tot minder fiscale druk leidt bij personen met een lager inkomen en hiermee doeltreffend is. De mate waarin afnemers (en niet de verkopers) profiteren van de btw-verlaging verschilt per productgroep en hangt vooral af van de elasticiteit van vraag en aanbod. Of in gewoon Nederlands: als er voldoende concurrentie is, zal een verlaagde btw sneller bij de consument terecht komen dan wanneer dat niet het geval is.

Zo blijkt dat het verlaagde btw-tarief voor voedingsmiddelen en water is aangemerkt als doeltreffend. De doeltreffendheid voor arbeidsintensieve diensten is als wisselend doeltreffend aangemerkt. Maar als het gaat om het trimmen van huisdieren is een ander doel nooit beoordeelt. Namelijk dat het belangrijk is voor het dierenwelzijn. Reden voor de ABHB om via Dibevo te pleiten voor een verlaging van de btw voor trimmers. Juist omdat uit het rapport blijkt dat specifieke doelen doeltreffend kunnen zijn en het onze overtuiging is dat er positieve effecten zijn te verwachten als het gaat om het dierenwelzijn.

Gevolgen voor het hele bedrijfsleven

Maar de effecten zijn natuurlijk veel breder. Er wordt over de volle breedte gesproken over de uitzonderingen dus ook de btw-vrijstelling binnen de kleineondernemersregeling (KOR). En wie weet gaat de het btw-tarief voor kappers wel omhoog. Dan zal de consument meer btw moet gaan opbrengen omdat allerlei maatregelen worden geschrapt, en dat zal weer een negatief effect hebben op het bestedingspatroon van de consument en dus gevolgen hebben voor het hele bedrijfsleven.

Duidelijk is wel dat het laatste woord hierover nog niet is gesproken. Wij gaan voorstellen om voor onze branche de btw te verlagen, juist omdat dit belangrijk kan zijn voor het dierenwelzijn. Wij volgen ontwikkelingen op de voet.