Veelgestelde vragen over het coronavirus

 In 2020, Nieuws

Het coronavirus verspreidt zich nu snel door Nederland. Je kunt de kans op besmetting zo klein mogelijk houden maar helemaal voorkomen kun je het niet. Hoe ga je ermee om op de werkvloer? Op de meest gestelde vragen vind je hier een antwoord.

Advies ABHB

Op dit ogenblik kijkt Nederland bijna tegen een lock down aan en is het belangrijk dat wij met zijn allen verdere verspreiding proberen te voorkomen. De ABHB adviseert dan ook nadrukkelijk om examens, workshops, evenementen en andere bijeenkomsten tot nader order op te schorten.

Missen er vragen waar jij graag een antwoord op wil, stuur deze gerust naar info@abhb.nl.

Crisisnummers

De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken via kvk.nl/coronaloket.

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik nemen?

Zorg voor voldoende papieren handdoeken en zeep zodat medewerkers hun handen goed en regelmatig kunnen wassen. Stuur hier je medewerkers erop aan dat ze dit ook doen.

Het is aan te raden om regelmatig voorwerpen schoon te maken die door veel verschillende mensen worden aangeraakt. Denk aan: pinapparataten, toonbank, kassa’s, handgrepen, weegschalen, deurklinken, stoelen en tafels, kranen, zeepdispensers, telefoons, toetsenborden.

Belangrijk! Je wilt niet dat essentiële werkzaamheden stil komen te liggen. Zorg daarom dat je een noodplan hebt. Breng in kaart wat de vitale onderdelen van jouw bedrijf zijn, welk werk moet echt doorgaan en welke mensen zijn hierbij betrokken. Denk alvast na over mogelijke vervanging en vergeet ook jezelf niet.

Bekijk of er werkzaamheden zijn die naar voren geschoven kunnen worden. En misschien is er (uitzoek)werk dat thuis of op een andere locatie gedaan kan worden voor het geval een medewerker in quarantaine moet, maar niet ziek is.

Mijn medewerker meldt zich ziek en zegt dat hij of zij vermoedt het coronavirus te hebben. Wat dan?

Laat de medewerker telefonisch contact zoeken met de huisarts. Wacht eerst het oordeel van de huisarts en GGD af voordat je verdere maatregelen neemt. Volg richtlijn van RIVM, check het hier. Vergeet niet de ziekmelding door te geven aan de arbodienst zoals gebruikelijk bij iedere ziekmelding.

Wat moet ik doen als een medewerker op het werk coronavirus verschijnselen krijgt?

Laat de medewerker direct naar huis gaan en telefonisch contact opnemen met de huisarts. De medewerker dient zich volgens de gebruikelijke procedure ziek te melden. Laat de medewerker contact opnemen indien hij/zij positief getest is op het coronavirus.

Hoe ga ik om met een medewerker die uit voorzorg thuis moet blijven maar dus niet ziek is.

Als medewerker in quarantaine of isolatie moet maar niet ziek is hoef je deze ook niet ziek te melden. Je bent wel verplicht het loon door te betalen. In overleg met de medewerker kun je bekijken of er klussen zijn die thuis of op diens locatie opgepakt kunnen worden. Dat zal in onze branche nog niet zo eenvoudig zijn helaas.

Kan ik mijn medewerkers minder laten werken?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het mogelijk gemaakt voor bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus om gebruik te maken van werktijdverkorting. Als er minstens 20% minder werk is als direct gevolg van het coronavirus kan bij SZW een vergunning voor werktijdverkorting worden aangevraagd. Na verkrijgen van de vergunning kunnen bedrijven WW-uitkeringen bij het UWV aanvragen. De vergunning wordt voor perioden van steeds 6 weken toegekend en in totaal maximaal 24 weken. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, lees je op de website van AWVN.

Wat moet ik doen als een niet-zieke werknemer die ook niet in quarantaine of isolatie moet, thuis wil blijven uit angst voor besmetting?

Een werknemer mag niet thuis blijven uit angst voor besmetting. Speelt dit, ga dan in gesprek en probeer de zorgen weg te nemen. Leg ook uit dat als de werknemer niet naar het werk komt, er sprake is van werkweigering en dat de werknemer dan geen loon krijgt uitbetaald. Blijft een werknemer toch uit angst voor besmetting thuis, dan hoef je in dat geval geen loon te betalen. Als de werknemer echt niet wil komen werken, bestaat de mogelijkheid om vakantieverlof op te nemen. De werkgever moet hiermee instemmen, tenzij er gewichtige bedrijfsbelangen zijn die zich hiertegen verzetten.

Ik heb een andere vraag over coronavirus in relatie tot medewerkers

Voor alle andere vragen kun je contact opnemen met ABHB; vanwege de drukte graag via e-mail naar info@abhb.nl.

Kunnen dieren ziek worden van het coronavirus?

Er zijn veel verschillende soorten coronavirussen, die bij verschillende dieren kunnen voorkomen. Er is op dit moment echter geen bewijs dat ook het nieuwe coronavirus dieren kan infecteren en ziek maken. Ook is er geen bewijs dat dieren een rol spelen bij de verspreiding van het virus en zo dus een infectiebron kunnen vormen voor mensen. De overdracht lijkt vooralsnog dus alleen van mens op mens te gaan.

Enige tijd geleden was er een bericht over een hond met corona in Hong Kong. Dit was echter niet juist: het dier bleek achteraf niet besmet. Het risico is het baasje, niet het dier. De Universiteit van Wageningen en het RIVM bevestigen dit ook.

Is er een regeling voor ondernemers die door corona in de financiële problemen komen?

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken heeft aangekondigd dat de overheid garant staat als bedrijven als gevolg van corona een lening moeten aanvragen. Die lening verloopt via een openstelling van de al bestaande BMKB-regeling (Borgstelling MKB-kredieten) die eerder werd opgezet voor ondernemers die worden getroffen door stikstof- en PFAS-maatregelen. Hoe de BMBK-aanvraag in zijn werk gaat, is te lezen op de website van het RVO.

Kan ik nog wel veilig geld aannemen van mijn klanten?

Aangezien al langer de regel geldt om lichamelijk contact te vermijden en geen handen meer te schudden, is het beter om klanten contactloos te laten betalen met hun pinpas. Betalen met een pinpas voorkomt dat er direct contact is tussen klant en winkelmedewerker, en verkleint zo de kans dat dat het coronavirus wordt overgedragen. Als klanten niet willen of kunnen pinnen, kun je vragen of ze het geld op de toonbank willen leggen en het eventuele wisselgeld ook van de toonbank willen pakken.

Meer (ondernemers)informatie over het coronavirus

Hieronder vind je een overzicht met informatie van belangrijke instanties over het coronavirus, gericht op ondernemers.