Algemene Belangenvereniging
voor het Hondentoiletteer Bedrijf