Trimsalons officieel open vanaf 5 juni?

 In 2021, Nieuws

Het is de vraag die na elke persconferentie opduikt: welke regels gelden er nu wel en niet voor trimsalons? De website van de Rijksoverheid biedt vrijwel nooit meteen uitsluitsel, dus ook nu hebben we navraag gedaan bij het ministerie van LNV. Daaruit komt het volgende.

Hoewel we de definitie al vaker hebben bestreden, redeneert de overheid in wel- en niet-publieke locaties. Tot nu toe gold steeds de regel dat alle publiek toegankelijk locaties gesloten moesten blijven, tenzij uitgezonderd. Volgens het ministerie is die regeling als het ware ‘gekanteld’ en geldt vanaf 5 juni het omgekeerde: vanaf die datum zijn publiek toegankelijke locaties open, tenzij uitgezonderd.

Trimsalons worden gezien als publiek toegankelijke locaties en dus mogen we aannemen dat dit ook voor ons geldt. De Tweede Kamer vergadert hier komende week nog over. Pas daarna kunnen we met zekerheid zeggen hoe de regeling er in de praktijk uit gaat zien.

Voorwaarden voor openstelling

Voor de openstelling van publiek toegankelijke locaties gelden vanaf 5 juni de volgende voorwaarden.

  • Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
  • Gezondheidscheck en registratie zijn verplicht.
  • De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven. Ook in de sanitaire voorzieningen.
  • De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.
  • In locaties waar mensen een vaste zitplek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt, zijn maximaal 50 personen per ruimte toegestaan.
  • In doorstroomlocaties mag er 1 bezoeker per 10 m2 aanwezig zijn. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten.

Die laatste twee regels zijn natuurlijk niet van toepassing op trimsalons, maar het geeft aan dat het vanaf 5 juni waarschijnlijk geen probleem meer is als een klant je trimsalon binnenstapt.