Trimsalons, maak geen misbruik van de uitzonderingsregel

 In 2021, Nieuws

Het ministerie van LNV heeft ons bericht dat zij zien dat de verruimde voorwaarden voor trimmen van huisdieren van wie het welzijn in gevaar komt, worden misbruikt om volledig open te gaan. Ook de Facebook-filmpjes van salons die laten zien dat ze wel 6 honden per dag kunnen trimmen, doen daar geen goed aan. Daarom doen we een dringende oproep aan alle trimsalons: maak geen misbruik van de uitzonderingsregel.

Dat betekent dat je alleen dieren mag trimmen van wie het dierenwelzijn ernstig in het gedrang komt. Dat is ter beoordeling aan de trimmer, maar die moet daarin wel zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. Voor de rest moeten alle trimsalons gesloten blijven.

We hebben de uitzonderingsregel met heel veel moeite voor elkaar gekregen omwille van dierenwelzijn. Als er trimmers zijn die menen dat ze weer volledig aan de bak kunnen gaan, en daardoor de versoepeling weer ongedaan wordt gemaakt (en die kans is er), dan is alles voor niets geweest.