Trimsalons blijven essentiële sector in semi-lockdown

 In 2021

Het woord ‘lockdown’ hoorde je niet tijdens de zoveelste corona-persconferentie, maar feit is dat we allemaal weer een stap terug moeten doen en oude coronamaatregelen weer uit de la worden gehaald, zoals de 1,5 meterregel. Het zigzagbeleid van het kabinet heeft gelukkig niet al te veel impact op de huisdierenbranche. Vooralsnog wordt die ook nu als ‘essentiële sector’ aangemerkt.

Via Dibevo hebben wij begin vorige week al bij de overheid aangegeven dat we bij strengere coronamaatregelen niet opnieuw in een discussie willen belanden of trimsalons wel of niet tot de essentiële sector behoren. Het welzijn en de verzorging van dieren moet wat ons betreft altijd gewaarborgd blijven en daar is positief op gereageerd.

Onzekerheid

Hoewel het op dit ogenblik niet voor de volle 100% duidelijk is, nemen wij wel het standpunt in dat trimsalons (dierverzorgende) bedrijven gewoon door kunnen gaan met hun activiteiten. Misschien weet je het nog: als een trimsalons de deur op slot doet, dan is het geen publieke plaats en zijn de maatregelen niet op jou van toepassing.

En als je ook nog een beetje verstandig omgaat met de overdracht van het dier, bijvoorbeeld buiten de salon, dan is goed te beargumenteren dat de beperkingen niet voor een trimsalon gelden. En mocht jij iets anders meemaken, bijvoorbeeld een BOA die anders beweert, laat het ons dan weten.

Basisregels

Verder roepen wij jullie allemaal op om je zo veel als mogelijk aan de basisregels te houden om verspreiding van het virus af te remmen. Is het niet in je eigen belang, dan is het wel in het belang van je dierverzorgende collega. Een kort overzicht van alle maatregelen vind je op de website van de Rijksoverheid. Ondertussen blijven wij blijven scherp opletten om te voorkomen dat het ergens – zoals vorig jaar gebeurde – de bocht uitvliegt.