Trimsalon-lobby succesvol: trimmen onder voorwaarden mogelijk

 In 2021, Nieuws

Na een intensieve, weken durende lobby is het de ABHB dan toch gelukt om trimsalons weer open te krijgen, zij het onder voorwaarden. Huisdieren van wie het welzijn in gevaar komt, mogen vanaf nu wel getrimd worden op voorwaarde dat de dieren bij de eigenaar worden opgehaald en weer thuisgebracht.

Zoals je wellicht weet hebben wij de sluiting van trimsalons aanvankelijk aangevochten met het argument dat een trimsalon geen publieke plaats is. De overheid en het veiligheidsberaad was daar echter star in. Toch hebben we de druk meteen opgevoerd door aan te geven dat het dierenwelzijn wordt geschaad als een hond, kat of konijn niet op tijd getrimd wordt. En ook dat een dierenarts écht geen oplossing kan bieden in dit soort situaties.

Dubbeltje op z’n kant

Een aantal ABHB-leden heeft geholpen bij het informeren van de media over wat het probleem precies is. Er moest kortom iets gebeuren. Dankzij onze lobby is de overheid met veel moeite overstag gegaan. Het was een dubbeltje op zijn kant. Op 8 januari ontvingen we een positieve reactie met daarbij het verzoek om nog even geduld te hebben omdat er speciale voorwaarden zouden gaan gelden. Nu is die aanpassing eindelijk officieel. Mét aanvullende voorwaarden.

Op de website van de rijksoverheid staat het op de volgende manier omschreven:

Trimsalons zijn gesloten. Net als andere plekken voor dierverzorging die niet nodig is voor de gezondheid of welzijn van uw (huis)dier. Komt het welzijn van uw (huis)dier in gevaar door een te lange vacht? Dan mogen trimsalons wel uw dieren ophalen en na de behandeling weer thuisbrengen.

Versoepeling in onzekere tijd

Dit betekent dat je de dieren die het nodig hebben, vanaf nu gewoon kunnen helpen. En ja, dit alles roept ongetwijfeld allemaal vragen bij je op over halen en brengen, en ben je al snel geneigd om de problemen hiervan te willen aanvechten.

Weet echter dat deze versoepeling tot stand is gekomen op een moment dat er enorm veel onzekerheden zijn. Het aantal besmettingen is nog altijd niet voldoende teruggedrongen en het risico bestaat dat de besmettingen door mutatie van het virus helemaal uit de bocht vliegen. Het kabinet denkt eerder aan verzwaringen van maatregelen, dan aan versoepelingen. Dat wij dit voor elkaar hebben gekregen, is echt een succes.

Ons advies is daarom: overleg met je klant op welke wijze je zo goed mogelijk rekening kunt houden met deze voorwaarden en toch het welzijn van het dier kunt dienen.

Veelgestelde vragen

Mag ik met meerdere trimmers in mijn trimsalon werken?
Ja, dat mag op voorwaarde dat je je strikt houdt aan de richtlijnen van het RIVM. Werk steeds op een vaste werkplek, was je handen vaak en deel je werkbenodigdheden (pennen, scharen, kammen, riemen, enzovoort) niet met anderen. Houd minimaal 1,5 meer afstand en zorg voor maximale hygiëne in alle ruimtes. Reinig consequent alle contactoppervlakken (balie, trimtafels) en aanraakpunten (leuningen, (licht)knopjes, deurklinken).

Wanneer mag ik een dier ophalen voor een trimbeurt?
Zodra het dierenwelzijn van het ernstig dier in het gedrang komt. Dat kan bijvoorbeeld zijn als een dier veel klitten heeft, haren voor de ogen heeft, enzovoort. Dat is ter beoordeling aan jou. Jij bent immers de specialist.