Tozo-regeling wordt verlengd tot eind augustus

 In 2020, Nieuws

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) die eind mei zou aflopen, wordt verlengd tot 31 augustus. Ook deze Tozo 2-regeling is vooral bedoeld voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in de knel zijn gekomen en niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De regeling bestaat uit 2 delen:
1) een tijdelijke inkomensondersteuning die je inkomen aanvult tot het sociaal minimum;
2) een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Nieuwe voorwaarde: inkomen partner telt mee

In tegenstelling tot Tozo 1 geldt voor Tozo 2 wél een partnerinkomenstoets. Dat houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaar je wat de hoogte van het inkomen van jezelf en je eventuele partner is in de maanden waarvoor je de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.

Aanvragen: vanaf 1 juni

Als je nu gebruikmaakt van de Tozo-uitkering kun je – als je aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet – je Tozo-uitkering verlengen. Ook als je nog geen gebruik hebt gemaakt van Tozo, kun je alsnog ondersteuning aanvragen als je aan de voorwaarden voldoet.

Tozo 2 kun je vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij je woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen, maar je kunt hem altijd met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Houd voor meer informatie de website van je gemeente in de gaten.

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Heb je al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kun je een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli en augustus. Als je Tozo 1-uitkering nog tot en met juli loopt, is een Tozo 2 uitkering mogelijk voor de maand augustus. Zoals gezegd geldt voor de Tozo 2 uitkering wel de partnerinkomenstoets.

Doe de Tozo-check (vanaf 1 juni)

Om na te gaan of je voor Tozo in aanmerking komt, kun je vanaf 1 juni ook de ‘Krijg ik Tozo-check’ doen. Aan het eind van de vragenlijst word je doorverwezen naar de website van je gemeente waar je woont. NB: het heeft geen zin om de vragenlijst eerder dan 1 juni in te vullen. De lijst is dan nog niet aangepast aan de voorwaarden van de Tozo 2.

Direct naar de Tozo-check

Lening voor bedrijfskapitaal

Als je door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebt, kunt je ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent van 10.157 euro voor de Tozo 1 en Tozo 2 gezamenlijk. Als je surseance van betaling of faillissement hebt aangevraagd of verkregen kun je geen beroep doen op een lening.