Testbeleid: snelle uitslag coronavirus

 In 2020, Nieuws

Het testen op grote schaal en het krijgen van een snelle uitslag is cruciaal om het coronavirus onder controle te krijgen én daarmee economische en maatschappelijke activiteiten (weer) door te kunnen laten gaan. Ook door de nieuwe, strengere regels wordt de noodzaak hiervoor steeds groter.

Na meldingen van leden dat werknemers onnodig lang thuis zouden zitten en uiteindelijk met een negatieftest na 1 week weer aan het werk konden heeft Dibevo, ook namens de ABHB, bij MKB Nederland aangedrongen op actie als het gaat om het testbeleid van de overheid. Vanuit MKB Nederland is met een consortium van bedrijven een plan gemaakt om op een aantal plaatsen in Nederland grote snelteststraten te realiseren. Dit wordt nu snel uitgerold.

Wat de ABHB betreft gaat het testvolume nog veel verder omhoog, zodat ook geen onderscheid meer hoeft te worden gemaakt tussen doelgroepen. En er daardoor vooral de mogelijkheid gaat ontstaan om preventief te testen met een snelle uitslag, zodat via die weg economische activiteiten weer breed kunnen worden opgestart.

Het nieuwe testbeleid roept nog wel veel vragen op bij werkgevers. Om hieraan tegemoet te komen verwijzen wij naar de Q&A-pagina van MKB NL.