Stijging minimumloon en invoering minimumuurloon per 1 januari 2024

 In Nieuws

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Tegelijk voert het kabinet per 1 januari 2024 een nieuwe wet in voor het minimumuurloon. Dat is het brutominimumloon per uur. De vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen vanaf die datum.

Minimumloon per uur voor alle werknemers

De invoering van het wettelijk minimumuurloon betekent dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer zijn. Daarvoor in de plaats komt één uniform minimumuurloon, waar alle werknemers van 21 jaar en ouder in Nederland recht op hebben. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur.  Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon; net als in 2023.

Meer werk zorgt voor hoger loon

Voor medewerkers die het minimumloon verdienen en een voltijds dienstverband van méér dan 36 uur per week hebben, betekent de invoering van het wettelijk minimumuurloon een loonsverhoging. De hoogte van het wettelijk minimumuurloon wordt namelijk afgeleid van het huidige minimummaandloon bij een voltijds dienstverband van 36 uur. Nu is het nog zo dat minimumloonverdieners die 40 uur werken een lager uurloon hebben dan mensen die 36 uur werken.

Op rijksoverheid.nl vind je het volledige overzicht van minimumloon per uur naar leeftijd. Het minimumloon wordt op 1 januari en 1 juli geïndexeerd. Dat blijft ook zo na invoering van het minimumuurloon.