Sectorplan corona ingediend

 In Nieuws

Corona, we zijn er nog niet van af en het kan nog steeds veel impact hebben op onze samenleving. Na twee jaar zijn we nu op een punt aangekomen dat het beleid van de overheid is gewijzigd. De overheid wil het meer aan de sectoren zelf overlaten wat er gedaan kan en moet worden op het moment dat er toch weer maatregelen nodig zijn.

Hoe zat het ook alweer?

Van het sluiten van trimsalons, tot het halen en brengen van de huisdieren voor een trimbeurt tot uiteindelijk toch open mogen. Dankzij onze voortdurende lobby hebben we het voor elkaar gekregen dat trimsalons ‘gewoon’ open mochten blijven.

Zomerpiek

Ondertussen leven we alweer een tijdje zonder beperkingen, maar steken de instanties toch wat waarschuwende vingers op. Om die reden hebben wij zo snel gereageerd met ons advies om de basisregels weer in acht te nemen. Simpelweg om ervoor te zorgen dat er geen piek gaat ontstaan waarop maatregelen nodig zijn.

Sectorplan corona

Richting de winter zijn de zorgen toch weer groter. De vakanties zijn aangebroken en we gaan eropuit. We zijn nu eenmaal een open samenleving en dus is er een risico. Nu de overheid haar beleid heeft gewijzigd en meer op de achtergrond blijft zal er meer over worden gelaten aan bedrijven. Zo is aan alle sectoren gevraagd om een sectorplan in te dienen, zo ook aan ons. Dit hebben we gedaan en de verwachting is dat deze spoedig vanuit het ministerie van Economische Zaken zal worden gepubliceerd. Dit zal dan als update aan dit bericht worden toegevoegd. Op dit moment moet ons sectorplan dus nog worden goedgekeurd.

Hoe ziet dat er ongeveer uit?

Als de aantallen toenemen, dan is het verstandig om preventieve maatregelen te nemen. Dat is bijvoorbeeld het bericht dat wij een paar weken geleden hebben uitgedaan, toen de zomerpiek eraan kwam. Als de preventieve maatregelen niet genoeg zijn en het nodig is om meer maatregelen te nemen, gaan we naar een fase waarin er alleen maar op afspraak gewerkt wordt en er desinfecterende en afschermende maatregelen genomen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van handpompjes en een spatscherm. Lopen de aantallen dan nog steeds op waardoor er nog een stap extra moet worden gezet, dan zullen de dieren weer buiten moeten worden overgedragen.

Wij hebben ervoor gekozen om zelf het voortouw te nemen en aangegeven dat wij tegen sluiting van bedrijven zijn. Ook hebben we aangegeven dat een gekke maatregel zoals een huisdier ophalen en weer terugbrengen bij de eigenaar niet werkt. Met het nemen van de voorgestelde maatregelen zijn wij in staat om het risico op besmettingen stevig tegen te gaan. Dit om te voorkomen dat bedrijven worden gesloten, want dat heeft een hele grote impact gehad en moeten we met zijn allen zien te voorkomen.

Update 22 juli 2022: Inmiddels is het sectorplan opgenomen in de lijst van sectorplannen. Deze vind je hier. Na inventarisatie van alle sectorplannen zal de overheid deze beoordelen binnen de kaders van een strategische aanpak van Covid en de daarbij benodigde juridische- en beleidskaders. De verwachting is dat de maatregelenladder om Covid aan te pakken, waar de sectorplannen onderdeel van zijn, in september in een kamerbrief zal worden gepubliceerd.