Schade door huisdieren: moet jij dat betalen of de eigenaar?

 In 2020, Nieuws

Een ongeluk zit in een klein hoekje. En dat geldt zeker als je werkt met dieren. Het is ongelofelijk wat voor capriolen huisdieren kunnen uithalen en soms niet zonder gevolgen. Een ander kan dan snel zeggen: “Ja, dat weet je toch. Je moet nooit…” En vul maar in. Als je zelf iets meegemaakt hebt, dan weet je dat het simpelweg niet altijd te voorkomen is. Dieren zijn soms onvoorspelbaar en ontzettend vindingrijk!

Maar hoe zit het dan als het je professioneel werkzaam bent met dieren? Als er dan iets gebeurt, is het niet jouw eigen huisdier maar dat van een ander. Daarom is het zeker in onze branche heel belangrijk om de regels over aansprakelijkheid goed uitgezocht en geregeld te hebben.

Aansprakelijkheid is een lastig begrip. Als je daar een verzekering voor wil afsluiten, dan is het belangrijk dat je daar een adviseur voor raadpleegt die niet alleen verstand heeft van verzekeren maar ook van onze branche. Het kan namelijk voorkomen dat je aansprakelijkheidsverzekering de ‘schade aan dieren’ niet altijd dekt. Zelfs als je een verzekering hebt die opzicht (want zo heet dat in verzekeringstermen) meeverzekert. Dit maakte een van onze leden onlangs mee.

Opzicht gaat over zaken (ook dieren) die je onder je hoede hebt, maar waarvan je niet de eigenaar bent.

Bij aansprakelijkheid draait het om twee vragen:
1) ben je aansprakelijk voor geleden schade?
2) wordt die schade gedekt door de verzekering?

1. Ben je voor de wet aansprakelijk?

Iedere situatie is anders en met gemak kun je alleen al over deze vraag boeken vol schrijven, dus beperken wij ons even tot twee bronnen van aansprakelijkheid. Je kunt aansprakelijk zijn op grond van een overeenkomst en op grond van de wet.

Op grond van een overeenkomst

Als je werkt met dieren, werk je op grond van een overeenkomst. Kom je de overeenkomst niet na zoals afgesproken, dan kun je vanuit het begrip wanprestatie aansprakelijk gesteld worden.

Een voorbeeld daarvan is: je trimt een tophond die mee moet doen aan een wedstrijd, maar je schiet uit met de tondeuse waardoor het model niet perfect is en de hond niet meer mee kan doen.

Voor al deze schade kun je aansprakelijk gesteld worden.

Op grond van de wet

De wet kent schuldaansprakelijkheid en risico-aansprakelijkheid.

Schuldaansprakelijkheid is bijvoorbeeld verwijtbaar handelen, waardoor schade ontstaat. Of anders gezegd: een ongeval of ongelukje. Je duwt snel de deur dicht, omdat de kat dreigt te ontsnappen en zijn staart zit tussen de deur. Door jouw schuld moet de kat naar de dierenarts. Voor die kosten ben jij aansprakelijk.

Tot zover zal je vast zeggen; ja, logisch dat je aansprakelijk bent.

Dan komt de laatste, de risico-aansprakelijkheid. De wet heeft geregeld dat een dier zijn eigen onvoorspelbare gedrag heeft en dat dit gedrag bij het risico hoort van de eigenaar. Dus stel dat een hond van een trimtafel springt en zich bezeert, dan kan de aansprakelijkheid maar zo bij de eigenaar liggen en niet bij jou. Simpelweg, omdat het gebeurde toegeschreven wordt aan het onvoorspelbare gedrag van het dier.

Dat is anders wanneer de klant jou verteld heeft dat hij zomaar van de tafel af kan springen. Want dan weet jij het en kun jij er rekening mee houden. Als het dan toch gebeurt, ben jij verwijtbaar. Dus je ziet: het is belangrijk om met dit soort zaken rekening te houden.

2. Ben je verzekerd voor de aansprakelijkheid?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering sluit je af met de gedachte dat je bent verzekerd voor als iemand je aansprakelijk stelt voor schade die is ontstaan in de uitoefening van je bedrijf. Maar dat hoeft niet zo te zijn, want jij verzorgt een dier van iemand anders en dat is in de standaardpolis meestal niet verzekerd. Dus het is belangrijk dat je checkt of de zogeheten opzichtbepaling erin staat. Staat dit er niet in, ga er dan maar vanuit dat je schade aan het dier uit eigen zak moet betalen.

Kleine lettertjes

Let ook op kleine lettertjes, de zogenaamde uitsluitingen. Want opzicht kan er wel in staan, maar als in de kleine lettertjes dieren worden uitgesloten, dan schiet dat niet op. Vraag hiernaar bij je verzekeraar. Soms wijzen tussenpersonen of verzekeraars aansprakelijkheid te snel af met als reden het onvoorspelbare gedrag van het dier.

Wil je een adviseur spreken die snapt waar jij mee te maken hebt en met je meedenkt, informeer dan bij SuperGarant. Zij hebben speciaal voor ABHB-leden een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld met een opzichtdekking voor schade aan zaken en dieren voor de gehele duur dat deze onder jouw verantwoordelijkheid vielen.

Vergoeding en eigen risico

En dan wil je natuurlijk nog weten tot welk bedrag er wordt vergoed en hoe hoog je eigen risico is. Voor vergoeding komt alleen de daadwerkelijk geleden schade in aanmerking. Dus er is geen vergoeding voor emotionele schade bij de eigenaar van het dier, bijvoorbeeld omdat het dier gewond is geraakt, of bij gedragsverandering bij het dier door een traumatische ervaring.

Bij SuperGarant geldt een dekking voor ABHB-leden van €50.000 per aanspraak (en tot €100.000 per verzekeringsjaar). Wel geldt er bij deze opzichtdekking een eigen risico van 10% van de schade met een minimum van €125 en een maximum van €5.000 per gebeurtenis. Niet alleen jij, maar ook eventuele werknemers, stagiaires en meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Verder gelden er ook uitsluitingen zoals je die bij elke verzekering hebt. Je kunt dan denken aan schade die opzettelijk is veroorzaakt of schade aan het milieu.

Meer weten?

Zoals je ziet is een goede aansprakelijkheidsverzekering heel belangrijk. Gelukkig hoeft deze verzekering niet duur te zijn. Wil je meer weten of een berekening van jouw premie? Neem contact op met SuperGarant op telefoonnummer 030-284 86 19 of info@supergarant.nl.