RI&E: dit moet je doen om een hogere boete te voorkomen

 In 2020, Nieuws

Vanaf juli 2019 is er een nieuwe beleidsregel ‘Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet’ van kracht. Een mond vol, maar wat betekent dit nu voor je bedrijf?

ARBO-verplichting

Elk bedrijf moet voldoen aan zijn ARBO-verplichting. Onderdeel daarvan is de Risico Inventarisatie en Evalutie (RI&E). Heb jij de RI&E voor je bedrijf nog niet op orde? Dan kan het maar zo zijn dat je direct een boete krijgt als er een inspectie plaatsvindt. Ook zijn de boetes, met de komst van de nieuwe wet, hoger. Afhankelijk van de ernst en de gevolgen van het letsel, kunnen de boetes nog eens worden verhoogd.

Boetenormbedragen

In de beleidsregel staat een staffel van zeven categorieën boetenormbedragen voor organisaties met meer dan 500 werknemers. De staffel varieert van €340,- tot en met €13.500,-. Meld je een arbeidsongeval niet direct en kan daardoor geen onderzoek meer plaatsvinden, dan geldt een boetenormbedrag van €50.000,-.

Nu zal je denken dat gaat toch om grote bedrijven met veel werknemers. Hoe zit het dan met kleine bedrijven? Nou, de boete voor kleine bedrijven zal zo tussen de 10% en 80% liggen van het boetenormbedrag. En weet ook dat de Inspectie bij het opleggen van een boete rekening houdt met de ernst en de gevolgen van het letsel. Dus hoe groter de gevolgen of het letsel, hoe hoger de boete.

Geen RI&E dan hogere boete

Wanneer je geen RI&E hebt, of deze slecht naleeft, dan kun je een boete krijgen in categorie 5 (€ 4.500,-). Als er helemaal geen geldige RI&E of Plan van Aanpak is, begaat de werkgever een overtreding met directe boete die oploopt naar € 3.000,-. Zijn er andere tekortkomingen als het gaat om de RI&E en het Plan van Aanpak dan worden deze nu beboet met € 1.500,-.

Invloed factoren op verhoging boete

Er zijn ook factoren beschreven die de boete nog hoger maken. Stel dat iemand komt te overlijden, dan kan de boete worden vermenigvuldigd met de factor 5. En als iemand blijvend letsel oploopt of in het ziekenhuis moet worden opgenomen, dan kan de boete worden vermenigvuldigd met de factor 4. Als de overtreding als zwaar wordt aangemerkt, dan kan een factor 2 worden toegepast en als meer dan 10 werknemers aan gevaar worden blootgesteld, dan een factor 1,5. Blijf je de regels overtreden, dan wordt de boete verdubbeld.

Matiging van boetes

Gelukkig kunnen boetes ook worden gematigd. Dat is dan vooral als blijkt dat je als werkgever er van alles aan doet om juist die overtreding te voorkomen. Denk dan aan inspanningen zoals het voldoende in beeld brengen van de risico’s, het beschrijven van de veilige werkwijze, en dat je voldoende adequate instructies hebt gegeven en toezicht houdt. De boete kan dan met 25% worden gematigd.

Wanneer moet ik een RI&E hebben?

Heb je alleen vrijwilligers in dienst, dan ben je alleen verplicht een RI&E te hebben als je werkt met gevaarlijke stoffen of biologische agentia (denk bij het laatste aan invloed schoonmaakmiddelen, kans op zoönoses, bestrijdingsmiddelen, etc.).

Let op: heb je voor maximaal 40 uur per week personeel (en let op, stagiaires en vrijwilligers tellen ook mee) in dienst, dan kun je volstaan met het invullen van de checklist gezondheidsrisico’s.

Heb je uitzendkrachten in dienst, dan moet je een kopie van je RI&E opsturen naar het uitzendbureau. Heb je meer dan 40 uur per week iemand in dienst, dan moet je een volledig ingevulde RI&E hebben.

Wat moet ik doen als ik geen RI&E heb?

Ben je met je trimsalon aangesloten bij de ABHB, dan kun je gebruik maken van de branche RI&E van Dibevo. Dibevo heeft de risico’s geïnventariseerd en laten controleren door een Arbokerndeskundige. Deze RI&E is goedgekeurd (groen vinkje). Je kunt hem vinden op de website van de RI&E. Als je op deze link klikt dan kom je direct op de branche RI&E van dierenpensions. Loop de vragen die je ziet ‘even’ snel door tot aan de vraag ‘Heb je een trimsalon?’ Vul vanaf dat punt de vragenlijst verder in en voorkom zo dat je bij een bezoek van inspectie tegen een boete aanloopt.