Personeel in dienst? NOW-regeling vanaf 6 april open

 In 2020, Nieuws

Heb je personeel in dienst? Dan kun je in aanmerking komen voor Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Het kabinet heeft deze week de voorwaarden bekendgemaakt van deze regeling. Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot als hun aanvraag is goedgekeurd. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je binnen 2 tot 4 weken een voorschot verwachten.

De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de corona-maatregelen omzetverlies lijden en is onderdeel van het steunpakket dat het kabinet op 17 maart aankondigde. NOW is bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten gedurende 3 aaneengesloten maanden, binnen de periode 1 maart tot en met 31 juli.  Dat kan dus zijn van 1 maart tot 31 mei, 1 april tot 30 juni of 1 mei tot 31 juli. Het kiezen van de periode kan eenmalig en kan van belang zijn bij een wisselend omzetpatroon.

Als je bedrijf gedurende 3 maanden ten minste 20% omzetverlies heeft, kun je vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom. Voorwaarde is dat je je medewerkers hun reguliere salaris blijft doorbetalen en dat je tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doet voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Omzet

In de regeling geldt: hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moet je eerst je totale omzet uit 2019 delen door vier. Vergelijk dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei (de gekozen periode van 3 aaneengesloten maanden) in 2020. Soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kun je ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Loonsom

Heb je nog geen loonaangifte gedaan bij Belastingdienst? Doe dit dan snel: het UWV gebruikt die gegevens voor de NOW-aanvraag. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen.

Flexwerkers

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen.

Maar let op! Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee. Stel dat de omzet toch hoger is en de loonsom lager, dan kan dat bij de definitieve vaststelling leiden tot een forse terugbetaling.

Aanvragen

UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Bij de aanvraag geef je de verwachte omzetdaling op.

Als UWV positief oordeelt, ontvang je een voorschot van 80%. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen 2 tot 4 weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Binnen 22 weken na afloop van de periode moet de definitieve subsidie worden vastgesteld. Daarvoor is dan ook een accountantsverklaring nodig. Wij spreken er nu nog over of kleine bedrijven daarvan uitgesloten kunnen worden. Wat in dat geval kleine bedrijven zijn, moet nog worden vastgesteld.