AlsĀ opleiding in het rijtje komen te staan van erkende opleidingen? Dan dien je een aanvraag in door het aanvraagformulier erkenning opleidingsinstituut in te vullen. Aan de hand van dit aanvraagformulier kan de ABHB zich een beeld vormen over de kwaliteit van het opleidingsinstituut. Nadat het formulier volledig is ingevuld en samen met alle gevraagde gegevens is ontvangen door de ABHB, zal de ABHB het verzoek tot erkenning in behandeling nemen.

 

 

HetĀ formulier kan je samen met de bijlagen mailen naar info@abhb.nl o.v.v. aanvraag erkenning opleidingsinstituut of opsturen naar:

ABHB
Computerweg 16
3821 AB Amersfoort