Nieuwe belastingmaatregelen vanwege coronacrisis

 In 2020, Nieuws

Het kabinet heeft 6 nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd om ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen.

Van de zes maatregelen gelden er voor de trimmers zeker twee. Die staan hieronder uitgewerkt:

1. Versoepeling urencriterium voor zzp’ers

Om te voorkomen dat zzp’ers het recht op hun zelfstandigenaftrek verliezen, zal de Belastingdienst er van 1 maart t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Ondernemers raken deze fiscale faciliteiten dus niet kwijt als ze als gevolg van de crisis niet aan de norm van 1225 uur (24 uur per week) kunnen voldoen. Ook ondernemers die sterkseizoenafhankelijk werken vallen onder de versoepeling.

2. Verruiming van de werkkostenregeling

De vrije ruimte die werkgevers hebben in de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben, kunnen hun werknemers daarmee extra tegemoetkomen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.

Overige maatregelen

Voor trimmers die hun bedrijf in een vennootschap hebben gegoten zijn er mogelijk nog vier relevante maatregelen:

3. Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Elk jaar moet een directeur-grootaandeelhouders (dga) minimaal 46.000 euro uitkeren aan zichzelf, het zogeheten ‘gebruikelijk loon’. Dga’s mogen van de Belastingdienst tijdelijk een lager gebruikelijk loon hanteren als hun bv geraakt wordt door de coronacrisis. Maar dat mag alleen voor de maanden die nog moeten komen; niet met terugwerkende kracht.

4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, kunnen hiermee hun verwachte verliezen over 2020 ten laste brengen van de winst in 2019. De teveel betaalde belasting krijgen ze dan al dit jaar terug en niet pas in 2021. Dit is een goede maatregel die nog effectiever zou zijn als die wordt gecombineerd met verruiming van verliesverrekeningsmogelijkheden over 2019 en 2020.

5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal 6 maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald.