Mogelijke aanvullingen corona-noodpakket

 In 2020, Nieuws

Een nieuwe fase van de coronacrisis is aangebroken. Nu bedrijven gebruik maken van de regelingen, komen er ook onvolkomenheden aan het licht. Ook zijn er nieuwe inzichten ontstaan die ondernemingen op een eenvoudige manier verder kunnen helpen te kunnen blijven voortbestaan en dat werkgelegenheid behouden blijft. Hieronder tref je de laatste ontwikkelingen aan.

Op 16 april heeft de Tweede Kamer allerlei moties aangenomen waar de komende tijd aan zal worden gewerkt en die voor onze leden weer wat extra soelaas kan bieden. De ABHB werkt nauw samen met Dibevo en door deze samenwerking is de ABHB in staat om ook de knelpunten voor de trimmers naar voren te brengen. Zo zijn er een aantal moties aangenomen waarmee een aantal knelpunten kunnen worden opgelost. Niet alle veranderingen zijn voor alle trimsalons van toepassing, maar kunnen dat wel zijn.

TOGS en nevenactiviteiten

Een groep ondernemers komt niet in aanmerking voor de TOGS, omdat de hoofd SBI-code is veranderd of een SBI-code is toegevoegd, nadat deze ondernemers nevenactiviteiten zijn gaan verrichten. Er wordt nu onderzocht of het mogelijk is dat wanneer de nevenactiviteit aansluit bij de hoofdactiviteit, op basis van de omschrijving van de bedrijfsactiviteit, deze onderneming toch in aanmerking kan komen voor de TOGS.

AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers

Ook AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers kunnen door de coronacrisis grote schade lijden aan hun onderneming, en daardoor onder het bestaansminimum kunnen raken. Daarom worden ook voor deze groep relevante corona-noodmaatregelen zo ingericht dat ook de schade aan ondernemingen van AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers beperkt kan worden.

Tozo-aanvraag

De Tozo-uitkering is bedoeld voor wegvallend werk voor zelfstandigen in de periode maart-mei door de coronacrisis. Het kan voorkomen dat de gemeente uitbetalingen van facturen in maart voor werkzaamheden in februari inhoudt op de Tozo-uitkering. Door deze aanpak kan een gat ontstaan aan het einde van de uitkering en leidt deze onduidelijkheid tot onzekerheid bij zelfstandigen die bang zijn fouten te maken in hun Tozo-aanvraag. Daarom wordt actie ondernomen om te bezien dat bij het berekenen van de Tozo-uitkering voor ondernemers die werken met betaling via facturen, alleen de inkomsten hoeven te worden verrekend waarvoor het werk is verricht binnen de aanvraagperiode en betalingen van facturen voor eerder verricht werk buiten beschouwing te laten.

NOW-regeling en seizoenswerk

De NOW-regeling is gericht op behoud van werkgelegenheid tijdens de coronacrisis. De NOW-regeling houdt in haar huidige vorm geen rekening met seizoenspatronen, en sluit daarmee niet aan bij organisaties die hun omzet in een beperkt aantal maanden van het jaar moeten verdienen. Er zal met branches op korte termijn worden bezien hoe aanvullende maatregelen ingezet kunnen worden voor (structureel) werkbehoud bij organisaties met een seizoenspiek.

Vragen?

Ben je lid van de ABHB en wil je meer weten over de gestelde regelingen, neem dan gerust contact op via info@abhb.nl.

0