Kat in België besmet met corona

 In 2020, Katten trimmen, Nieuws

In België is op 27 maart bekend geworden dat iemand zijn kat heeft besmet met het nieuwe coronavirus. De kat is getest en bleek het virus inderdaad te hebben. De kans dat een huisdier een ander dier of mens besmet is desondanks klein.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat huisdieren een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Desondanks is het uit voorzorg verstandig om bij besmetting of klachten zoveel mogelijk het contact met huisdieren te vermijden; dat betekent niet aaien, niet knuffelen en 1,5 meter afstand houden en de normale hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren in acht te nemen, zoals handen wassen met water en zeep.

Is er iemand in het gezin ziek, en het huisdier is ook ziek, dan moeten alle huisgenoten het contact met een ziek dier vermijden. Als je zelf ziek bent of verschijnselen hebt, en je huisdier is ziek, kan het huisdier het beste binnen blijven. Als het gaat om een zieke hond, dan mag die kort worden uitgelaten door een andere persoon dan de patiënt.

De kans dat een huisdier besmet wordt met het virus is zeer klein. Omgekeerd geldt hetzelfde: er is geen bewijs dat het virus weer naar de mens kan ‘springen’.

Veelgestelde vragen over huisdieren en corona

Ongetwijfeld krijg je naar aanleiding van dit bericht vragen van je klanten. Op basis van berichtgeving van het RIVM hebben we een korte lijst met veelgestelde vragen samengesteld.

Zijn er in Nederland (huis)dieren besmet met het coronavirus?
In Nederland zijn er geen gevallen bekend van (huis)dieren met het coronavirus.

Hoe kunnen (huis)dieren het virus oplopen?
Het is onbekend hoe (huis)dieren het virus kunnen oplopen. Er zou sprake zijn van besmetting van honden in Hongkong door COVID-19 patiënten. Dat geldt ook voor de kat in België.

Wordt er onderzoek gedaan naar COVID-19 bij huisdieren?
Het RIVM bekijkt op dit moment of het dit gaan onderzoeken en zo ja hoe. Onderzoek hiernaar is erg complex; de testcapaciteit wordt op dit moment zoveel mogelijk ingezet voor onderzoek naar het virus bij mensen.

Kunnen (huis)dieren het virus overdragen naar dieren of mensen?
De kans dat (huis)dieren besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus, wordt zeer klein geacht. Het is onbekend of het virus van dieren over kan worden gedragen op mensen of andere dieren.

Wat zijn de symptomen van het COVID-19 bij (huis)dieren?
Het aantal dieren dat COVID-19 heeft is zo klein, dat het onduidelijk is wat de symptomen kunnen zijn.

Is de kans groot dat (huis)dieren hieraan overlijden, of zijn de symptomen mild?
Omdat het aantal dieren dat is besmet met het coronavirus zo klein is, is dit nog onduidelijk.

Hoe kan ik voorkomen dat mijn (huis)dier het virus oploopt?
Alleen mensen met klachten of COVID-19 patiënten moeten het contact met (huis)dieren vermijden.

Wat moet ik doen als mijn (huis)dier ziek is?

  • Als je (huis)dier ziek is, ga dan niet naar de dierenarts maar neem eerst telefonisch contact op;
  • Zieke (huis)dieren van mensen met klachten of bevestigde COVID-19 patiënten moeten bij deze mensen binnen blijven;
  • Als er sprake is van een ziek dier in een huishouden waar mensen klachten hebben of patient zijn, voorkom dan contact tussen patiënten, huisgenoten/verzorgers met het zieke dier.

Als mijn hond ziek is, mag die dan worden uitgelaten?
Zieke honden uit een huishouden met iemand met klachten, mogen kort worden uitgelaten om de behoeften te doen. Dat moet, indien mogelijk, gebeuren door een andere huisgenoot dan de patiënt. Hierbij moeten de hygiënemaatregelen in acht worden genomen.

Kan ik mijn zieke (huis)dier laten testen op het virus?
De testcapaciteit die beschikbaar is wordt op dit moment zo veel mogelijk ingezet voor het testen van mensen. Wordt het huisdier ziek en heeft het dier contact gehad met een COVID-19 patiënt, neem dan contact op met je dierenarts. Deze neemt in geval van een verdenking contact op met de NVWA. De NVWA zal afwegen of er moet worden getest.

Kan mijn (huis)dier behandeld worden door de dierenarts?
Hiervoor geldt de algemene regel: als je (huis)dier ziek is neem je eerst telefonisch contact op met je dierenarts.

Moeten (huis)dieren nu, net als mensen, preventief binnen blijven?
Dieren kunnen gewoon naar buiten. Alleen zieke (huis)dieren van mensen met klachten of bevestigde COVID-19 patiënten moeten bij deze mensen binnen blijven. Een zieke hond uit een huishouden waar iemand klachten heeft of besmet is met COVID-19 kan kort worden uitgelaten voor het doen van zijn behoefte.

Kan ik nog knuffelen met mijn (huis)dier?
Wanneer je zelf klachten hebt of wanneer je COVID-19 heeft, wordt het afgeraden om met je dier te knuffelen. Als in deze situatie ook je huisdier ziek is, moeten ook alle huisgenoten het contact met dit zieke dier zo veel mogelijk vermijden.