Extra verhoging minimumloon al vanaf 2023

 In Nieuws

Voor het eerst sinds de invoering in 1969 wordt het wettelijk minimumloon extra verhoogd. Aanvankelijk wilde het kabinet de verhoging vanaf 2024 stapsgewijs over twee jaar doorvoeren, maar door de hoge inflatie wordt dit met één jaar vervroegd, zo staat in de Voorjaarsnota 2022.

Op 1 januari 2023 wordt het wettelijk minimumloon extra verhoogd met 2,5% en hetzelfde gebeurt in 2024 en 2025. Bij elkaar opgeteld gaat het dus om een verhoging van 7,5%. Het kabinet hoopt met deze verhogingen het aantrekkelijker te maken voor mensen om aan het werk te gaan en de koopkracht van werknemers met een minimumloon sneller te verbeteren.

Wettelijk minimumuurloon

Op dit moment wordt het minimumloon per maand vastgesteld. Dit betekent dat iemand die 40 uur werkt een lager minimumuurloon heeft dan iemand die 36 uur per week werkt. De PvdA en GroenLinks dienden daarom een wetsvoorstel in om het wettelijk minimummaandloon om te zetten naar een wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek.

Dit voorstel is in het coalitieakkoord geaccepteerd door het kabinet en onlangs ook in de Tweede Kamer aangenomen. Per 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Vanaf die datum is het minimumuurloon hetzelfde, ongeacht het aantal werkuren per week. Meer uren werken levert dan ook altijd een hoger inkomen op.

Gevolgen

Omdat dit voor veel bedrijven zal leiden tot een forse stijging aan (loon)kosten, die ook weer doorberekend zullen worden in de prijzen, dringen wij er bij de politiek op aan om werkgevers te compenseren en nog meer in te zetten op beperken van de inflatie.