Extra praktijkexamens bij HKI

 In 2018, Nieuws

In 2019 start het Huisdier Kennis Instituut (HKI) met extra praktijkexamens voor het Vakbekwaamheidsdiploma Hondentrimmen.

Zoals je misschien wel weet, kun je alleen het Vakbekwaamheidsdiploma Hondentrimmen behalen als je de drie praktijkonderdelen en het theoriedeel met een voldoende hebt afgesloten. Stel nu dat je twee onderdelen met een voldoende hebt afgesloten en twee onderdelen met een onvoldoende, dan komen volgens het examenreglement de behaalde cijfers na vijf jaar te vervallen. En dat is zonde, want dat betekent dat je helemaal opnieuw alle onderdelen voor het diploma moet halen.

Om niet weer heel veel tijd en energie in het volledige Vakbekwaamheidsdiploma Hondentrimmen te hoeven steken, je hebt tenslotte al een aantal onderdelen met een voldoende afgesloten, kun je dispensatie krijgen voor de onderdelen die je met een voldoende hebt afgesloten. Je hoeft nu niet weer opnieuw alle onderdelen te doen, maar alleen een herexamen voor de onderdelen die je nog niet behaald hebt.

Extra examendata

Naast de gebruikelijke examendata voor de Vakopleiding Hondentrimmen in april en oktober is het in 2019 mogelijk om voor een herexamen 1 onderdeel tussentijds examen te doen. En wel in juni en in december.
Heb je dus in april examen gedaan en moet je voor een onderdeel herexamen doen, dan kan dat al in juni. Je hoeft dus geen half jaar meer te wachten voor een herexamen. De verplichting tot 10 stagedagen blijft. Deze moeten op de examendag ingeleverd worden.

O, nee, examenstress!!

Ben je al meerdere keren gezakt voor een examen doordat de zenuwen door je lijf gieren. Het HKI blijft ook in 2019 speciale praktijkexamens aanbieden voor gestresste kandidaten. Heb jij of ken je iemand die hier last van heeft? Neem dan contact op met het HKI op telefoonnummer 030 – 656 72 00.