Een eerste reactie op de Miljoenennota

 In 2022

Iedere dag lees en hoor je over de zorgen die Nederlanders hebben door de oplopende inflatie en vooral de oplopende energieprijzen. Het consumentenvertrouwen is lager dan ooit. De consument houdt de hand steeds steviger op de knip en dat betekent voor het bedrijfsleven dat het mes aan twee kanten snijdt. Namelijk minder omzet en sterk oplopende kosten. Het wereldkampioenschap ondernemen is begonnen.

De roep om ondersteuning en compensatie nam vanaf de zomer toe en het kabinet bleef roepen dat er dit jaar niets meer kon. Dat hielp de Nederlander niet en de roep werd luider. Wij zagen de problemen begin van dit jaar al. En ook ons bereiken steeds vaker geluiden dat het steeds lastiger wordt voor ondernemers. Voor de korte termijn is demping van de gevolgen van groot belang, maar er gebeurt niets. Sterker nog, dit kabinet verhoogd de lasten voor het bedrijfsleven verder. Reden voor het bestuur om samen met Dibevo en andere branches in de bres te springen voor deze groep. Met succes, maar wat ons betreft is het bij lange na nog niet genoeg.

Waar zit het succes?

Tot vorig weekend was er nog niets geregeld voor mkb-bedrijven die zelfs nu al door het ijs zakken. In de beslisnota geeft het Kabinet aan ‘dat dit hoort bij het ondernemersrisico’, maar dat is slechts ten dele waar. Daarom verdient het bedrijfsleven, dus ook de trimsalon, steun.

Afgelopen maandag is tot diep in de nacht onderhandeld. Dinsdagmorgen konden we in de krant dan toch lezen dat ook het bedrijfsleven geholpen moet worden. Vervolgens werd op woensdag en donderdag de Miljoenennota besproken en een stortvloed aan moties afgehandeld. Een mooi moment om een eerste reactie te geven.

De Miljoenennota

In de miljoenennota is vooral aandacht voor de kwetsbare burger. Natuurlijk is het tegengaan van armoede en het versterken van koopkracht door compensatie van energie en verbetering van inkomen belangrijk. Want anders kunnen veel klanten het helemaal niet meer betalen. Het energieplafond gaat hier zeker een belangrijke bijdrage in leveren. Iets waar ook trimsalons profijt van zullen hebben. En zoals gezegd zijn er op het allerlaatste moment nog een paar zinnen aan de Miljoenennota toegevoegd om ook het bedrijfsleven te steunen.

Te weinig oog voor het bedrijfsleven

Tijdens de debatten van de afgelopen twee dagen bleek wel weer dat de regering te weinig oog heeft voor het bedrijfsleven. Door een stevige lobby richting de Tweede Kamerleden is dat voor een belangrijk deel gekeerd. Gisteravond zei de Minister-President dat er overleg zal plaatsvinden met de werkgeversorganisaties om er voor te zorgen dat de extra 2,5 miljard bij díe ondernemers terechtkomt die het ook echt nodig hebben.

De komende jaren toch lastenverzwaringen

Ondanks dat het mkb de belangrijkste bijdrage levert aan de economie, wordt een groot deel van de rekening opnieuw neergelegd bij deze groep. Dat moet echt anders. MKB Nederland en VNO-NCW bevestigen dit ook in hun reactie.

Verhoging WML zonder fiscale compensatie

Heb je als trimsalon personeel, dan zal vanaf januari het wettelijk minimumloon fors (10%) stijgen. Als daar geen fiscale compensatie tegenover staat, zal dit de inflatie alleen maar verder aanwakkeren. Sterker nog, zoals het er nu uitziet zal ook het Lage-inkomensvoordeel (LIV) verder worden afgebouwd, waardoor het verschil tussen bruto en netto alleen maar groter wordt. De rekening voor deze forse loonstijging wordt dus volledig bij de bedrijven neergelegd, waarbij ook nog eens de loongerelateerde kosten (pensioen, verzuim enz.) mee zullen stijgen. En de overheid meer belastinginkomsten ophaalt.

Compensatie energiekosten van bedrijven

De ABHB is blij met de maatregelen voor burgers en kleine bedrijven om de energiekosten middels een maximumprijs te drukken. Voor een aantal bedrijven is dit noodzakelijke hulp, voor andere bedrijven slechts een druppel op een gloeiende plaat. Het is belangrijk dat juist energie-intensieve bedrijven goed worden ondersteund. Want wat is een winkelstraat zonder bakker, slager, snackbar of horeca?

Lastenverzwaringen ondernemers

Naast eerdergenoemde aandachtspunten, staan er ook nog een aantal lastenverzwaringen in de Miljoenennota.; de winstbelasting en Box-2 maatregelen die de noodzakelijke investeringsruimte voor mkb-ondernemers zullen beperken. Ook wordt voor het vierde jaar op rij de zelfstandigenaftrek verder verlaagd. Dus daar is ook nog werk aan de winkel voor ons.

Extra geld

Ondertussen wordt er 500 miljoen vrijgemaakt voor het mkb en heeft het Kabinet nog eens 2 miljard extra toegezegd. Nu moeten we praten over hoe deze middelen in gaan worden gezet.

Wij trekken samen op

Vanuit de ABHB werken wij samen met Dibevo en anderen sectoren aan een intensieve gezamenlijke lobby om de gevolgen van de loonstijgingen van januari 2023 te dempen, energiecompensatie te realiseren en op langere termijn lastenverzwaringen die voor 2023 en 2024 belangrijk gaan worden te beïnvloeden, zodat bedrijven kunnen blijven draaien.