Coronacrisis zorgt voor piek in huisdierbezit

 In 2021, Nieuws

Het jaar 2020 was in vele opzichten een bijzonder jaar, ook voor veel huisdiereigenaren. Huisdieren geven steun en troost aan hun eigenaren in moeilijke tijden en door de coronacrisis kan er meer tijd met het huisdier worden doorgebracht. Uit het huisdierenpopulatie-onderzoek dat brancheorganisatie Dibevo en de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) jaarlijks laten uitvoeren, blijkt dat het huisdierbezit tijdens de coronacrisis flink is toegenomen. Eerder werd al in de media aangenomen dat er sprake zou zijn van een stijging. Deze aanname kan nu met data uit dit onderzoek worden onderschreven.

Vooral honden en katten hebben tijdens de pandemie voor de stijgende trend gezorgd: bijna 25% van de huishoudens heeft een kat en nog net geen 20% een hond. In bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens is één of meerdere huisdieren aanwezig. Het totaal aantal huisdieren in Nederland wordt geschat op bijna 27 miljoen. De kattenpopulatie stijgt naar 3,1 miljoen en de hondenpopulatie naar 1,9 miljoen.

Coronacrisis zorgt voor positievere houding over huisdierenbezit

Bij één op de vijf consumenten is de houding over huisdierenbezit positief veranderd als gevolg van de coronacrisis. Zo is 8% van de Nederlandse huishoudens een huisdier gaan houden tijdens de pandemie (in 2019 was dat nog 6,4%) en nog eens 7% heeft het voornemen om een huisdier te gaan houden, zo blijkt uit een steekproef die tijdelijk onderdeel was van het omvangrijkere huisdierenpopulatie-onderzoek. Van de 8% huishoudens die tijdens de coronacrisis een huisdier in huis namen, koos maar liefst 47% voor een hond en 27% voor een kat.

Ruim één op de vijf huisdiereigenaren geeft aan zich zorgen gemaakt te hebben over de gezondheid van hun huisdier tijdens de coronacrisis. De pandemie bracht in 2020 bij ruim acht op de tien consumenten echter geen verandering in gedrag voor wat betreft het bezoeken van een dierenarts of de dierenwinkel.

Tijd speelt minder een rol

Hoewel tijdgebrek de meest genoemde reden blijft om geen huisdieren te hebben, wordt deze reden sinds de coronacrisis minder genoemd. Dibevo en NVG roepen toekomstige eigenaren van huisdieren op zich goed te oriënteren op welke zaken belangrijk zijn voor het welzijn van een huisdier en zich vooraf goed te laten informeren door specialisten uit de huisdierensector. Tijdens, maar ook na de coronacrisis, hebben huisdieren tijd, aandacht en juiste zorg nodig. Een goede online informatiebron over het houden van diverse soorten huisdieren is bijvoorbeeld de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren: www.licg.nl.