Corona: terug van (bijna) weggeweest

 In 2022

De afgelopen weken stonden nieuwssites en kranten er weer vol mee: corona. Het aantal besmettingen loopt op en er liggen inmiddels meer dan 500 patiënten met corona in Nederlandse ziekenhuizen. Zo met de zomer voor de deur en nog herstellende van de vorige periode met beperkingen willen we er eigenlijk he-le-maal niets over horen. Toch is het goed om er nu alvast even bij stil te staan. Hoe staan we er nu voor? Is de overheid voorbereid? En… wat kunnen we zelf doen?

De samenleving zo lang mogelijk openhouden, dat is in een notendop de corona-langetermijnstrategie van het kabinet. Mocht er een coronagolf uitbreken, dan kunnen de faciliteiten om te vaccineren, monitoren, testen en traceren snel worden geopend en opgeschaald.

Ook worden er juridische maatregelen voorbereid om regels zoals afstand houden te kunnen invoeren wanneer het nodig is. De overheid zegt de ontwikkeling van het virus goed in de gaten te houden. Bijvoorbeeld door onderzoek van het rioolwater naar virusdeeltjes en door actieve samenwerking met andere landen.

In de langetermijnstrategie, die minister Kuipers vorige week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, is ook nadrukkelijk een rol voor de verschillende sectoren, maatschappelijke doelgroepen en de samenleving zelf weggelegd. Preventief kunnen we met elkaar al veel doen, zo is de redenering.

De basis op orde

Zodra iedereen terugkomt van vakantie weten we inmiddels door de afgelopen jaren dat de besmettingscijfers weer zullen oplopen. Doordat mensen weer vaker op pad gaan, er minder aandacht is voor corona en de basismaatregelen is dat effect nu al zichtbaar. Het reproductiegetal (herinner je je het weer?) is op dit moment 1,13. Belangrijk is daarom (zeker met de huidige krapte en het voorkomen van extra verzuim) aandacht te vragen voor de basismaatregelen.

basisregels-corona-juni-2022

Handen wassen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik. Het klinkt misschien overdreven, maar hoe meer we nu al met elkaar de besmettingen onder controle houden, des te minder de kans op een verder oplopend reproductiegetal en mogelijk nieuwe beperkingen. Zeker omdat het kabinet duidelijk heeft aangegeven dat er geen compenserende maatregelen komen bij kortdurende ingrepen in de bedrijfsvoering, is dit belangrijker dan ooit.

Een goede voorbereiding

Nieuwe beperkende maatregelen kunnen nooit worden uitgesloten, hoe hard wij daar ook voor zullen knokken om dat te voorkomen. Daarom is het handig zelf ook alvast na te gaan wat je als ondernemer in die (worst-case) scenario’s kan doen om de schade van eventuele beperkingen te minimaliseren.