Corona en de werkvloer; overtreed geen AVG-regels

 In 2020, Nieuws

Als werkgever heb je de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Helemaal in deze coronatijd. Maar creëren van een veilige werkomgeving, zorgt er al snel voor dat veel bedrijven onbewust de AVG-regels overtreden. Wat mag je als werkgever wel en niet doen?

Wat mag je als werkgever wel en niet doen?

  • Registreren wie van je werknemers besmet is, mag niet. Je mag administreren dat iemand ziek is, maar niet wat hij of zij heeft.
  • De werkgever mag andere medewerkers niet vertellen als iemand besmet is, tenzij de betrokken werknemer hiervoor toestemming geeft of dit zelf al heeft verteld. Het is wel zaak om hier zo open mogelijk over te zijn. Informeren van andere werknemers mag dus alleen met toestemming.
  • Je mag niet informeren naar het verloop van de ziekte. Wel mag je iemand vragen wanneer hij of zij denkt weer aan het werk te kunnen.
  • Een werkgever mag werknemers niet op koorts controleren en dat vervolgens registreren of doorgeven.
  • Vragen naar klachten als hoesten en koorts zijn niet toegestaan. Dat mag alleen een (bedrijfs)arts doen. Je mag wel vragen of het al wat beter gaat.

Dus wat mag wel?

  • Als iemand besmet is, mag je daar met hem of haar over spreken. Je mag het alleen niet administreren.
  • Je mag medewerkers vragen of ze op reis zijn geweest en waarnaartoe. Op basis daarvan kun je voorzorgsmaatregelen nemen, zoals verplicht thuis laten werken.
  • Je kunt medewerkers voorlichten over de symptomen van het virus en over belangrijke voorzorgsmaatregelen, zoals geregeld handen wassen (gedurende 20 seconden), afstand houden en niezen en hoesten in de elleboog.
  • Communiceer zo open mogelijk met elkaar, maar vraag altijd toestemming aan de betrokken medewerker.
  • In samenspraak met de bedrijfsarts kunnen extra spreekuren of controles worden ingesteld.

Het lijstje in dit bericht geeft je een goed beeld wat wel en wat niet mag. Je mag dus niet zomaar van alles opschrijven en in het personeelsdossier stoppen, maar je mag er best met elkaar over praten. Het is goed om te weten dat je van alles aan de werknemer mag vragen. Simpelweg, omdat je geïnteresseerd bent in je werknemer en je wilt weten hoe het gaat. Of dat jij gewoon wilt weten of je nog iets voor hem of haar kunt doen om herstel te ondersteunen of in te kunnen schatten wat je nu moet gaan regelen.

Oprechte interesse

Belangrijk is dat je ruimte overlaat voor de werknemer. Hij hoeft niet alles te vertellen als hij dat liever niet wil. Maar je zult zien dat er met oprechte interesse veel meer kan dan je denkt.

Bron: AVG Verenigingen