Dierenorganisaties pleiten voor chippen van katten

 In 2021, Nieuws

Sinds 1 april 2013 is het chippen én registreren van honden verplicht, maar voor katten geldt die verplichting vreemd genoeg niet, terwijl dat minstens zo hard nodig is. Alleen al bij de dierenasielen van de Dierenbescherming kwamen in 2020 meer dan 10.000 katten terecht, waarbij vastgesteld werd dat 83% geen chip of goede registratie had. Huiskatten die niet worden opgevangen, zullen verwilderd op straat verder leven, waarbij het nog maar de vraag is of ze het ook overleven. Daarom pleiten veel dierenorganisaties opnieuw voor een landelijke chipplicht voor katten. 

Uit cijfers van het jaarlijkse huisdierenpopulatie-onderzoek dat brancheorganisatie Dibevo laat uitvoeren, blijkt dat een chipadvies nog te weinig effect heeft. In 2020 bleken bijna 1 miljoen katten nog steeds niet gechipt te zijn. De druppelsgewijze aanpak zoals de overheid nu voor ogen heeft – dus een chipplicht per gemeente – leidt tot een onduidelijke lappendeken aan regels. En ondertussen mogen instanties die zwerfkatten opvangen, blijven dweilen met de kraan open.

Chipplicht is effectief

Het nut van een chipplicht blijkt klip en klaar uit de cijfers van Amivedi, een stichting die zich inzet voor vermiste en gevonden huisdieren. Volgens de jaarcijfers van Amivedi raakten er vorig jaar meer dan 40.000 katten vermist waarvan 28% niet is teruggevonden. Van de bijna 22.000 door hulpinstanties gevonden katten kon maar liefst 69% niet herenigd worden met hun baasje. Bij honden liggen die cijfers ongekend veel lager. Daarvan wordt slechts 6% van de (door het baasje) vermist opgegeven dieren niet teruggevonden en wordt 16% van de (door hulpinstanties) gevonden dieren niet herenigd met hun baasje. Een duidelijk effect van de chipplicht.

De pilot ‘chippen van katten’ die in de gemeenten Amsterdam en Alphen aan den Rijn hebben ingevoerd, is een stap in de goede richting, maar gaat niet ver genoeg. Dierenorganisaties vinden dat er een algemene chipplicht moet komen voor alle huisdieren die regelmatig los buiten rondlopen of op een andere manier een groot ontsnappingsrisico kennen. Dus bijvoorbeeld ook konijnen en cavia’s.

Wat kun jij doen?

Vraag je klanten met een kat of konijn of ze hun dier gechipt hebben. Zo niet, leg dan het belang uit van een gechipt en geregistreerd dier. Juist in coronatijd kunnen dieren uit hun doen raken, ontsnappen en de weg terug niet vinden. Als zo’n kat of konijn gevonden wordt, is het zonder chip en registratie lastig om de eigenaar te achterhalen.

Over het chippen en registreren van huisdieren bestaan nog steeds veel misverstanden. Veel huisdierbezitters denken dat er na het chippen van hun hond of kat automatisch een registratie plaatsvindt bij een databank. Dat is vaak niet het geval en dan moeten mensen dat dus zelf nog doen. Ook blijkt het voor veel mensen niet duidelijk te zijn dat de chip slechts een nummer bevat. In een databank wordt het chipnummer gekoppeld aan de adresgegevens van de eigenaar. De adresgegevens staan dus niet op de chip zelf.