Bestuur ABHB weer op volle kracht

 In 2020, Nieuws

Maandagavond 9 maart 2020 organiseerde de ABHB de Algemene Ledenvergadering. Met een bestuurslid aftredend en een lege plek dat nog opgevuld moest worden, ontstond de vraag bij de overige bestuursleden: krijgen we ‘de gaten’ gevuld om de vereniging draaiend te houden?

Verkiezing nieuwe bestuursleden

Secretaris Cindy Bullens was aftredend. Ook was er nog ruimte voor een nieuw bestuurslid. Deze avond werd Cindy herkozen en is Jolanda Peek, tot grote vreugd van de andere bestuursleden en de aanwezige leden, als nieuw bestuurslid toegetreden. Sinds lange tijd zijn alle plekken van het bestuur bezet. En kan de ABHB weer op volle kracht vooruit en een mooi jaar tegemoet!

Formele deel

De leden zijn deze avond bijgepraat door het bestuur en er zijn belangrijke besluiten voor het komende verenigingsjaar genomen. Ook is het financieel resultaat van 2019 goedgekeurd, is de begroting voor 2020 aangenomen en komt er een statutenwijziging. Natuurlijk kwamen alle aanwezige leden aan het woord tijdens de rondvraag. Zo kon iedereen, die daar behoeft aan had, zijn inbreng geven.

25 en 40 jaar lid

Naast het informele deel werd er aandacht gegeven aan de leden die meer dan 25 jaar lid zijn van de ABHB. Wilma Deelstra was hier één van en staat samen met voorzitter Henk van Houwelingen op bovenstaande foto. Het is bekend dat lid zijn van een vereniging echt niet zo vanzelfsprekend is, vandaar dat de ABHB hier jaarlijks aandacht aangeeft tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Jet Bijen is dit jaar 40 jaar actief in de trimwereld. Ook daar werd tijdens de ALV aandacht aangegeven.

Bijpraten

Na afloop was er tijd en ruimte om met elkaar bij te praten over de ontwikkelingen in de trimbranche. En daar werd door de leden gretig gebruik van gemaakt.