Belastingplannen voor 2021

 In 2020, Nieuws

En zo is de derde dinsdag van september weer geweest, zijn de algemene beschouwingen doorlopen en is het financiële huishoudboekje van onze overheid weer opgesteld.

Veranderingen voor inkomstenbelastingondernemers

Sinds 2020 kent de inkomstenbelasting twee tariefschijven en in 2021 zal de eerste schijf omlaag gaan. Dat is mooi, want dan betaal je iets minder inkomstenbelasting. Aan de andere kant gaat de zelfstandigenaftrek in 2021 omlaag van € 7030,- naar € 6670,-.

Investeringen in bedrijfsmiddelen

Vanaf 2021 wordt het voor bedrijven aantrekkelijker om te investeren via de BIK (baangerelateerde investeringkorting). Dit houdt in dat als bedrijven investeringen doen in bedrijfsmiddelen dan mogen zij een percentage van die investeringen in mindering brengen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Deze regeling moet nog verder worden uitgewerkt, maar samengevat komt het erop neer dat als je personeel op de loonlijst hebt staan en je doet een investering dan kun je een fiscaal voordeel hebben.

Minder belasting voor kleine bedrijven

Werk je als zzp’er vanuit een BV? Weet dan dat het lage vennootschapsbelastingtarief (vpb) in 2021 van 16,5% naar 15% gaat. Dit tarief geldt vanaf 2021 voor winsten boven de € 245.000,-  in plaats van € 200.000,-.

Bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZvW)

Over de belastbare winst van jouw onderneming betaal je premie voor de ZvW (Zorgverzekeringswet). Het kabinet verhoogt in 2021 het tarief voor ondernemers van 5,45% naar 5,75%.