Belastingdienst gaat weer actief handhaven op schijnzelfstandigheid

 In Nieuws

Vanaf 1 januari 2025 gaat de Belastingdienst weer actief handhaven op schijnzelfstandigheid, de situatie waarin iemand een opdracht aanneemt als zelfstandige, maar er feitelijk sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Maakt een werkgever zich schuldig hieraan, dan moet hij alsnog loonheffingen afdragen.

Op dit moment wordt een wetsvoorstel voorbereid om partijen meer duidelijkheid te geven over arbeidsrelaties. In afwachting van de nieuwe Nederlandse wetgeving geldt al geruime tijd een zogeheten handhavingsmoratorium. Dat houdt concreet in dat de Belastingdienst geen correctieverplichtingen, naheffingsaanslagen of boetes aan de opdrachtgevers oplegt als sprake is van schijnzelfstandigheid. Dat handhavingsmoratorium wordt nu per 1 januari 2025 opgeheven.

Aanwijzing verdwijnt

Op dit moment is de Belastingdienst al actief met bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken. Als tijdens deze onderzoeken blijkt dat er eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst, zal de Belastingdienst een aanwijzing geven om de situatie te corrigeren. Alleen als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd of als er sprake is van opzettelijke overtreding door de opdrachtgever, zal er een naheffingsaanslag of boete volgen.

Vanaf 1 januari 2025 zal de mogelijkheid van een ‘aanwijzing’ verdwijnen. Op dat moment kan de Belastingdienst bij het constateren van een ‘verkeerde arbeidsrelatie’ direct een correctieverplichting en naheffingsaanslag opleggen, mogelijk met een boete.

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

Wil je meer duidelijkheid krijgen over een arbeidsrelatie? Gebruik dan de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie. Deze geeft antwoord op de vraag of je een arbeidsovereenkomst aan zou moeten bieden of niet.