Op 13 maart vond de algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens de ALV werden onder andere twee aftredende bestuursleden bedankt voor hun inzet en zijn er drie nieuwe bestuurslid gekozen.

Ook zijn de jaarstukken van 2022 en de begroting voor 2023 goedgekeurd, werd er een besluit genomen over de contributie voor 2024 en gaat het bestuur aan de slag met een geschillenprocedure. Verder is de mogelijkheid tot een digitale ALVĀ besproken en stonden de erkenningsregelingen Hond en Kat centraal.

Dit en meer kun je lezen in het verslag van de algemene ledenvergadering. Je moet wel even inloggen, want de informatie is alleen beschikbaar voor leden van de ABHB.