Algemene Belangenvereniging
voor het Hondentoiletteer Bedrijf

Dit jaar is de structuur van de provincievertegenwoordiger aangepast. Voorheen was er per provincie een vertegenwoordiger. Het was dus altijd die ene provincievertegenwoordiger die de kar moest trekken en dat is soms lastig. Mede daarom zijn er nu regio’s (noord, midden en zuid)  gemaakt waar meerdere enthousiaste ABHB-leden per regio samenwerken. Deze ABHB-leden heten regiovertegenwoordigers. Als regiovertegenwoordiger hoef je dus niet meer een activiteit in je eentje te bedenken en te organiseren. De verwachting is dat er veel meer activiteiten in een jaar worden georganiseerd vanuit de regio.

Informatie over een activiteit vermelden we op de website en in de agenda van de website. Ook versturen we informatie over de activiteit via de nieuwsbrief naar de leden in de betreffende regio.

Vanuit het bestuur is Wilma Deelstra degene die aanspreekpunt is voor de regiovertegenwoordigers.

Hond uitzicht

De trimsters die zich als regiovertegenwoordiger inzetten, staan hieronder vermeld.

Regio Noord: Wilma Deelstra, Sylvia van den Bos, Bape Nentjes en Jessica Frijling

 

Regio Midden: Ilse Frenk-Kleton en Yvette van Altena

 

Regio Zuid: Mirjam van Oord en Kim Hoeks

Inloggen ABHB-leden

Agenda