De vereniging kent de volgende categorie├źn stemhebbende leden:

  • leden-eigenaars
  • leden-loondienst of vennoten in een vennootschap onder firma
  • leden-bedrijfsleiders
  • aspirant-leden
  • de bijzondere leden

Ledencategorie├źn

Je kunt lid-eigenaar of lid-bedrijfsleider van de vereniging zijn als je voldoet aan de volgende voorwaarden voor het lidmaatschap:

  • je dient in het bezit te zijn van het diploma voor het hondentoiletteerbedrijf behaald aan een door de vereniging erkend opleidingsinstituut;
  • je dient ingeschreven te zijn in het handelsregister bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken, indien het in Nederland gevestigde hondentoiletteerbedrijven betreft.

Je kunt lid-loondienst en v.o.f.-lid zijn van de vereniging als je voldoet aan de volgende voorwaarden voor het lidmaatschap:

  • je dient in het bezit te zijn van het diploma voor het hondentoiletteerbedrijf behaald aan een door de vereniging erkend opleidingsinstituut;
  • je dient een verklaring over te leggen waarin aangegeven wordt dat je werkzaam bent als hondentrimmer in dienstverband, dan wel dat men vennoot is in een hondentoiletteerbedrijf.

Je kunt aspirant-lid zijn van de vereniging als je als cursist bent ingeschreven bij een door de vereniging erkend opleidingsinstituut.

Behalve stemhebbende leden, kent de vereniging de zogenaamde aangeslotenen. Zij hebben geen stemrecht. Dit zijn personen die niet meer voldoen aan de kwalificatie van stemhebbend lid, doch die vanwege hun affiniteit met de doelstellingen van de vereniging daaraan verbonden willen blijven.