Algemene Belangenvereniging
voor het Hondentoiletteer Bedrijf

De vereniging kent de volgende categorieën stemhebbende leden:

  • leden-eigenaars
  • leden-loondienst of vennoten in een vennootschap onder firma
  • leden-bedrijfsleiders
  • aspirant-leden
  • de bijzondere leden

Ledencategorieën

Je kunt lid-eigenaar of lid-bedrijfsleider van de vereniging zijn als je voldoet aan de volgende voorwaarden voor het lidmaatschap:

  • je dient in het bezit te zijn van het diploma voor het hondentoiletteerbedrijf behaald aan een door de vereniging erkend opleidingsinstituut;
  • je dient ingeschreven te zijn in het handelsregister bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken, indien het in Nederland gevestigde hondentoiletteerbedrijven betreft.

Je kunt lid-loondienst en v.o.f.-lid zijn van de vereniging als je voldoet aan de volgende voorwaarden voor het lidmaatschap:

  • je dient in het bezit te zijn van het diploma voor het hondentoiletteerbedrijf behaald aan een door de vereniging erkend opleidingsinstituut;
  • je dient een verklaring over te leggen waarin aangegeven wordt dat je werkzaam bent als hondentrimmer in dienstverband, dan wel dat men vennoot is in een hondentoiletteerbedrijf.

Je kunt aspirant-lid zijn van de vereniging als je als cursist bent ingeschreven bij een door de vereniging erkend opleidingsinstituut.

Behalve stemhebbende leden, kent de vereniging de zogenaamde aangeslotenen. Zij hebben geen stemrecht. Dit zijn personen die niet meer voldoen aan de kwalificatie van stemhebbend lid, doch die vanwege hun affiniteit met de doelstellingen van de vereniging daaraan verbonden willen blijven.

Contributie ABHB

Met ingang van het verenigingsjaar 2018 gelden de volgende contributies:

Leden-eigenaars en leden-bedrijfsleiders
De contributie bedraagt € 119,- excl. btw per jaar. Je ontvangt hiervoor het vakblad TrimMagazine, de jaarlijkse verenigingssticker, gratis gebruik van de door de ABHB opgestelde Algemene Leveringsvoorwaarden. Ook kun je gebruik maken van alle artikelen en diensten die de ABHB verleent voor de zelfstandige ondernemer.

Leden-in-loondienst en 2e en volgende VOF –leden
De contributie bedraagt € 60,- excl. btw per jaar. Je ontvangt hiervoor het vakblad TrimMagazine. Ook kun je, met korting, deelnemen aan de door de ABHB georganiseerde EHBO-cursus. Verder kun je voor vragen en problemen het bestuur raadplegen.

Aspirant-leden
De contributie bedraagt € 50,- excl. btw per jaar. Je ontvangt hiervoor het vakblad TrimMagazine. Ook kun je, met korting, deelnemen aan de door de ABHB georganiseerde EHBO-cursus. Verder kun je voor vragen en problemen het bestuur raadplegen.

De contributies worden jaarlijks voor inflatie gecorrigeerd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Lid worden

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan

Inloggen ABHB-leden

Agenda

Aanvang: 10:00

In 2018 organiseert het Huisdier Kennis Instituut de 18e Huisdier Kennis Dag (voorheen Huid- & Vachtdag) en wel op zondag 18 november 2018 bij Postillion Bunnik. De dag staat vol wedstrijden, lezingen, demonstraties en stands.