Algemene Belangenvereniging
voor het Hondentoiletteer Bedrijf

De vereniging kent de volgende categorieën stemhebbende leden:

  • leden-eigenaars
  • leden-loondienst of vennoten in een vennootschap onder firma
  • leden-bedrijfsleiders
  • aspirant-leden
  • de bijzondere leden

Ledencategorieën

Je kunt lid-eigenaar of lid-bedrijfsleider van de vereniging zijn als je voldoet aan de volgende voorwaarden voor het lidmaatschap:

  • je dient in het bezit te zijn van het diploma voor het hondentoiletteerbedrijf behaald aan een door de vereniging erkend opleidingsinstituut;
  • je dient ingeschreven te zijn in het handelsregister bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken, indien het in Nederland gevestigde hondentoiletteerbedrijven betreft.

Je kunt lid-loondienst en v.o.f.-lid zijn van de vereniging als je voldoet aan de volgende voorwaarden voor het lidmaatschap:

  • je dient in het bezit te zijn van het diploma voor het hondentoiletteerbedrijf behaald aan een door de vereniging erkend opleidingsinstituut;
  • je dient een verklaring over te leggen waarin aangegeven wordt dat je werkzaam bent als hondentrimmer in dienstverband, dan wel dat men vennoot is in een hondentoiletteerbedrijf.

Je kunt aspirant-lid zijn van de vereniging als je als cursist bent ingeschreven bij een door de vereniging erkend opleidingsinstituut.

Behalve stemhebbende leden, kent de vereniging de zogenaamde aangeslotenen. Zij hebben geen stemrecht. Dit zijn personen die niet meer voldoen aan de kwalificatie van stemhebbend lid, doch die vanwege hun affiniteit met de doelstellingen van de vereniging daaraan verbonden willen blijven.

Contributie ABHB

Met ingang van het verenigingsjaar 2018 gelden de volgende contributies:

Leden-eigenaars en leden-bedrijfsleiders
De contributie bedraagt € 119,- excl. btw per jaar. Je ontvangt hiervoor het vakblad TrimMagazine, de jaarlijkse verenigingssticker, gratis gebruik van de door de ABHB opgestelde Algemene Leveringsvoorwaarden. Ook kun je gebruik maken van alle artikelen en diensten die de ABHB verleent voor de zelfstandige ondernemer.

Leden-in-loondienst en 2e en volgende VOF –leden
De contributie bedraagt € 60,- excl. btw per jaar. Je ontvangt hiervoor het vakblad TrimMagazine. Ook kun je, met korting, deelnemen aan de door de ABHB georganiseerde EHBO-cursus. Verder kun je voor vragen en problemen het bestuur raadplegen.

Aspirant-leden
De contributie bedraagt € 50,- excl. btw per jaar. Je ontvangt hiervoor het vakblad TrimMagazine. Ook kun je, met korting, deelnemen aan de door de ABHB georganiseerde EHBO-cursus. Verder kun je voor vragen en problemen het bestuur raadplegen.

De contributies worden jaarlijks voor inflatie gecorrigeerd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Lid worden

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan

Inloggen ABHB-leden

Agenda

Aanvang: 10:00

Een nieuw voorjaarsevenement voor trimmers: Around the Clock. Op zaterdag 24 en zondag 25 maart 2018 vindt een trimmersevenement plaats met als onderdeel de trimwedstrijden voor de EGA: vier trimmers, één hond en de klok. Samenwerken, lachen en toch focus houden; dat is de uitdaging! Ook is er een beurs en zijn er lezingen.

Op de website van Around the Clock lees je meer informatie.

Aanvang: 12:00

21 maart start de tweedaagse kattenworkshop bij Trimschool Nederland.

Kattenspecialist Miranda Geerlings is de docente.
1e lesdag woensdag 21 maart 2018: theorie + demonstratie
2e lesdag woensdag 28 maart 2018: theorietoets, observeren van de praktijk en zelf uitvoeren.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Trimschool Nederland BV.

Aanvang: 09:00

Chris van der Putten (Medifill Nederland) leert je in 1 dag de basisprincipes die een bedrijfshulpverlener moet weten.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van het Huisdier Kennis Instituut (HKI).

Aanvang: 19:00

Maandagavond 9 april 2018 is de Algemene Ledenvergadering met als afsluiting, een kennisquiz! Je kunt gewoon vanuit de zaal stemmen met je mobiele telefoon op de vragen die op het scherm voorbij komen. Denk jij alles te weten over honden, trimmen, huid en vacht én heb je de benodigde algemene kennis? En durf jij daarbij de strijd aan te gaan met je collega-trimmers? Dan zien we je graag op maandagavond 9 april.

Lees meer op de nieuwspagina en meld je aan. Tot ziens in Nijkerk!

Aanvang: 10:00

Cats, Coats & Coffee is een bijscholingsdag voor katten-en hondentrimmers en overige vakidioten.

Meer informatie kun je lezen op de Facebookpagina.

Aanvang: 10:00

Deze Certificeerbare Eenheid is een onderdeel van de Crebo- Beroepsopleiding Bedrijfsleider Dierverzorging 25539. Keuzedeel 0470.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van het Huisdier Kennis Instituut (HKI).

Aanvang: 19:00

Dierenarts Stijn Peters bespreekt de invloed van voeding op vacht en huid van honden en katten. Aan het eind van de avond weet je heel wat meer over de medische achtergrond van huid en vacht van hond en kat.

Aanvang: 12:00

Janice Sealy adviseert je in een 3-uur durende workshop hoe je een eigen bedrijf kunt starten. Want dat is toch wat je wil als je je diploma hebt behaald.

Op de website van het Huisdier Kennis Instituut (HKI) kun je meer lezen over deze workshop.

Aanvang: 13:00

Janice Sealy & Marianne van Leijenhorst vertellen wat de meest gemaakte fouten zijn tijdens het praktijkexamen. Haak hierbij aan en doe er je voordeel mee.

Op de website van het Huisdier Kennis Instituut kun je meer informatie vinden over deze workshop.

Aanvang: 12:00

Janice Sealy adviseert je in een 3-uur durende workshop hoe je een eigen bedrijf kunt starten. Want dat is toch wat je wil als je je diploma hebt behaald.

Op de website van het Huisdier Kennis Instituut (HKI) kun je meer lezen over deze workshop.