Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en maximaal 7 bestuurders en is statutair belast met het besturen van de vereniging. Maar wat houdt dat nu precies in?

Het besturen van de ABHB is er vooral op gericht om het doel van de vereniging na te streven. Het doel is de onderlinge verbondenheid tussen de trimmers vergroten. Dit doen we door trimmers bij elkaar te brengen én het bevorderen van het op professionele en legale wijze uitoefenen van het vak.

De bestuursleden komen uit het werkveld en weten dus wat het trimvak in moet houden en wat erbij komt kijken.

De bestuursfuncties zijn als volgt ingericht:

Voorzitter:
Henk van Houwelingen

Penningmeester:
Diana Vrijvogel

jet

Algemeen bestuurslid:
Jet Bijen

Algemeen bestuurslid:
Natasja Ekkelkamp

Algemeen bestuurslid:
Louisa Verhulsdonck

Wil je in contact komen met één van de bestuursleden van de ABHB, stuur dan een e-mail naar info@abhb.nl t.a.v. het bestuur.