Algemene Belangenvereniging
voor het Hondentoiletteer Bedrijf

De bestuursfuncties zijn als volgt ingericht:

Bestuur bepaalt koers

Vice-voorzitter: Petra Blaauw

Secretaris: Cindy Bullens-Merkx

Penningmeester: Wendy Govers

Coördinator regiovertegenwoordigers: Wilma Deelstra

Algemeen bestuursleden: Mirjam van Oord en Jet Bijen

Wil je in contact komen met één van de bestuursleden van de ABHB, stuur dan een e-mail naar info@abhb.nl t.a.v. het bestuur.

ABHB-verenigingsbureau
Postbus 2970
3800 GK Amersfoort
E-mail: info@abhb.nl

Inloggen ABHB-leden

Agenda