Algemene Belangenvereniging
voor het Hondentoiletteer Bedrijf

Vice-voorzitter: Petra Blaauw, Secretaris & Penningmeester: Melissa Stuijts, Algemeen bestuurders: Mirjam van Oord & Cindy Bullens-Merkx

Wil je in contact komen met één van de bestuursleden van de ABHB, stuur dan een e-mail naar info@abhb.nl t.a.v. het bestuur.

ABHB-verenigingsbureau
Postbus 2970
3800 GK Amersfoort
E-mail: info@abhb.nl

Inloggen ABHB-leden

Agenda