ABHB en de coronamaatregelen: een terugblik

 In 2021, Nieuws

De afgelopen weken hebben we van verschillende leden de vraag gekregen hoe de ABHB omgaat met de coronaregelgeving en wat wij vorig jaar in het werk hebben gesteld om die maatregelen te beïnvloeden. Met dit artikel wil het ABHB-bestuur daar graag inzicht in geven.

Het afgelopen jaar was natuurlijk voor iedereen een bewogen en een bijzonder jaar. Inmiddels zitten we ruim een jaar met corona in Nederland en is het einde nog niet echt in zicht. De afgelopen twee maanden waren de lastigste periode voor trimmers. Sinds 15 december zijn trimsalons gesloten en mogen onder voorwaarden de hoognodige gevallen helpen. Zeker niet ideaal, maar wel een heel goed resultaat.

Aanvalsplan

De eerste negatieve signalen kregen we begin vorig jaar rond de intelligente lockdown. Toen vernamen wij dat er gesproken werd over eventuele sluiting van bedrijven in de gezelschapsdierensector. Op dat moment zijn wij direct met Dibevo opgetrokken en werd een aanvalsplan gemaakt. In dat plan stelden wij dat dierenwelzijn moest worden gewaarborgd en dat de gezelschapsdierensector daarom niet gesloten kon worden.

Een flinke lobby en veelvuldig overleg met de ministeries van LNV en EZ leverden op dat de sector open kon blijven. Dit was het eerste winstpunt; trimsalons konden ‘gewoon’ doorgaan. Zo ging het jaar voort totdat er aan het einde van vorig jaar een nieuwe golf besmettingen over Nederland raasde.

Geen contactberoep en geen publieke plaats

Ondertussen wilde de overheid meer grip op de situatie krijgen. Men wilde zwaardere maatregelen sneller in kunnen zetten. Omdat regionale noodverordeningen niet bedoeld zijn voor een langdurige landelijke crisis, kwam er de Covid19-wet Tijdelijke Maatregelen. Deze geeft de minister de bevoegdheid om besluiten direct in te voeren.

Deze nieuwe wet was eind november een feit, met daarin na veel discussie ook de mondkapjesplicht. Wij hebben die ontwikkelingen op de voet gevolgd en de Covid19-wet bestudeerd. Op basis daarvan kwamen wij tot de conclusie dat een trimsalon geen doorstroomlocatie is, ook zeker geen contactberoep en bovendien geen publieke plaats. We waren er daarom vast van overtuigd dat trimsalons gewoon open konden blijven.

Lockdown

De dag na de persconferentie van 14 december, waarop de lockdown werd aangekondigd, bereikten ons tegenstrijdige berichten. We hebben nog diezelfde dag ons standpunt gecommuniceerd met de leden en hen opgeroepen om ons te vertellen wat er bij hen speelt. In de dagen daarna ontvingen wij van steeds meer leden berichten dat trimsalons moesten sluiten en de vraag om er iets aan te doen. Deze trimsalons hebben wij eerst geholpen met het opzetten van een reactie voor de handhavers. Daarna zijn we direct aan de slag gegaan om ons onderbouwde standpunt duidelijk te maken bij de ambtelijke top. Onze argumenten zijn besproken en desondanks bleef het standpunt van de overheid dat een trimsalon een publieke plaats is. Dat bericht sloeg bij ons in als een bom.

Dierenwelzijn waarborgen

Ons werd snel duidelijk dat een discussie over de rechtmatigheid van het besluit er alleen maar voor zou zorgen dat de trimsalons veel langer dicht zouden moeten blijven. Daarom hebben wij onze strategie aangepast en ons gefocust op het aspect ‘aantasting van het dierenwelzijn’. Via verschillende kanalen hebben wij de druk op het kabinet opgevoerd om de trimsalons weer te openen. Bijvoorbeeld door aan te geven dat in strijd met de wet Dieren wordt gehandeld, waardoor iedereen de wettelijke verplichting heeft om voor hulpbehoevende dieren te zorgen.

Huid- en vachtproblemen

Ondertussen kregen wij, maar ook lokale leden, steeds meer vragen vanuit de media. Veel leden hebben wij informatie gegeven, zodat zij de lokale pers konden informeren over de belangrijkste argumenten. Daarnaast hebben wij een actie opgezet om in samenwerking met andere ABHB-leden de Partij voor de Dieren aan te schrijven. Wij hebben leden gevraagd om foto’s op te sturen van huid- en vachtproblemen die nu aan het ontstaan zijn. Deze foto’s hebben we op onze beurt weer naar de overheid gestuurd. De druk op die overheid nam daardoor steeds meer toe met als resultaat dat er begin januari naar mogelijkheden werd gekeken om het dierenwelzijnsprobleem aan te pakken.

Politiek: bang voor verkeerde besluiten

Het is belangrijk om te weten dat er op dit moment grote zorgen zijn over de sterke groei van het aantal besmettingen, het aantal ic-opnames en de daardoor afgeschaalde zorg. Het kabinet sprak over forse aanscherping van de maatregelen. ‘De politiek’ zou nooit toe kunnen geven aan een versoepeling of toegeven dat er een verkeerd besluit werd genomen. Lees: het weer openen van trimsalons.

Het argument van dierenwelzijn bood wél de ruimte om te kunnen trimmen. Als een konijn uit de hoge hoed werd eraan toegevoegd dat de trimmer de dieren moest ophalen en thuisbrengen. Wij hebben onze bedenkingen hierover aangegeven, maar daar was geen discussie over mogelijk. Het ophalen en thuisbrengen stond vast.

Kamervragen

Ondertussen is het kabinet gevallen vanwege de toeslagenaffaire. Het demissionaire kabinet gaat verder, maar heeft nu instemming van de Tweede Kamer nodig. De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen over trimsalons gesteld. De antwoorden daarop moeten nog gaan komen.

Aan de hand van de Kamervragen hebben wij nog een keer ambtelijk en politiek aangegeven dat trimsalons geen publieke plaatsen zijn. Bovendien dat het halen en brengen naast praktische bezwaren ook een grotere kans geeft op toename van besmettingen en ook niet bijdraagt aan het dierenwelzijn, omdat halen en brengen bij veel dieren meer stress geeft. En dat de overheid wel de trimsalons sluit, maar geen compensatie geeft, is ons ook een doorn in het oog. Trimsalons komen namelijk zo goed als niet in aanmerking voor de steunmaatregelen. Onze inzet is nu dat wij vragen om opheffing van de partnertoets bij de TOZO die financiële hulp mogelijk maakt voor diegenen die het nodig hebben. Daar is deze week nog over gesproken met het ministerie van EZ. Passende steun voor de trimsalons is nog niet in zicht.

Exit-strategie

Onze inzet is om trimsalons zo snel mogelijk weer helemaal open te laten gaan. Op dit moment wordt over een zogenaamde exit-strategie gesproken. Daarvoor hebben wij met een goede onderbouwing aangegeven dat trimsalons als eerste weer open zouden moeten, simpelweg omdat trimsalons in het geheel niet bijdragen aan de verspreiding van het virus.

Naar verwachting is er aankomende dinsdag weer een persconferentie in de aanloop naar 9 februari. Misschien rolt daar weer nieuwe informatie uit. Wij houden je op de hoogte.