Algemene Belangenvereniging
voor het Hondentoiletteer Bedrijf

Op woensdagavond 30 mei is het bestuur in zijn nieuwe samenstelling voor het eerst bij elkaar gekomen. Naast Petra Blaauw en Cindy Bullens was het voor Jet Bijen, Wilma Deelstra en Wendy Govers de eerste bestuursvergadering. Uit de vergadering kwam duidelijk naar voren dat het 'nieuwe' bestuur het belangrijk vindt de leden te betrekken. Daarom vatten we hieronder de gespreksonderwerpen even kort samen.

Bestuursvergadering

Indelen taken bestuur

Zo zijn de nieuwe bestuursleden ingeschreven in het Kamer van Koophandelregister, is er besproken welke werkzaamheden verdeeld moeten worden en daarbij was het een mooi moment om alle posities weer in te vullen. Wendy vervult de rol van penningmeester, Cindy de rol van secretaris en Wilma is coördinator Regiovertegenwoordigers.

Evaluatie ALV

Tijdens de avond heeft het bestuur de Algemene Ledenvergadering geëvalueerd en de werkzaamheden die daarmee samenhangen uitgezet. Het belangrijkste onderdeel is dat de leden betrokken gaan worden bij de keuze van het logo. Op een later moment zullen alle leden hierover worden geïnformeerd.

Erkenning

Het aanstellen van de gecommitteerden is even blijven liggen, maar met dit bestuur zal het snel worden opgepakt. Zij kennen de mensen en weten wat nodig is. Zo werd al snel duidelijk dat de term gecommitteerde tot verwarring leidt en daarom spreken we vanaf nu over inspecteurs. Wel zo helder. De inspecteurs zullen met name kijken of de erkenning goed wordt opgevolgd door de erkende opleidingen. Als dit voor de hondentrimsalons in kannen en kruiken is, dan zal er ook een erkenning voor kattentrimsalons en konijnentrimsalons worden opgezet. Maar dat vergt nog het nodige werk.


« Meer nieuws

Inloggen ABHB-leden

Agenda

Aanvang: 09:00

Zaterdag 10 november komt Isabella Jane Doblas Jones uit Málaga naar Kamerik voor een demonstratie en workshop.

Aanvang: 12:00

Janice Sealy adviseert je in een 3-uur durende workshop hoe je een eigen bedrijf kunt starten. Want dat is toch wat je wil als je je diploma hebt behaald.

Op de website van het Huisdier Kennis Instituut (HKI) kun je meer lezen over deze workshop.

Aanvang: 13:00

Janice Sealy & Marianne van Leijenhorst vertellen wat de meest gemaakte fouten zijn tijdens het praktijkexamen. Haak hierbij aan en doe er je voordeel mee.

Op de website van het Huisdier Kennis Instituut kun je meer informatie vinden over deze workshop.

Aanvang: 10:00

In 2018 organiseert het Huisdier Kennis Instituut de 18e Huisdier Kennis Dag (voorheen Huid- & Vachtdag) en wel op zondag 18 november 2018 bij Postillion Bunnik. De dag staat vol wedstrijden, lezingen, demonstraties en stands.